Wybierz język:

Lista szkoleń i kursów...Nazwa kursu Miejscowość Data rozpoczęcia System realizacji
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.06.05
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - szkolenie internetowe Nowe Miasto nad Pilicą 2024.06.24 E-learning
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie internetowe Nowe Miasto nad Pilicą 2024.06.24 E-learning
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - szkolenie internetowe Nowe Miasto nad Pilicą 2024.06.24 E-learning
Uprawnienia SEP Gr. 1 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.06.27 Stacjonarny
Obsługa kas fiskalnych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.06.27 Stacjonarny
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (szkolenie weekendowy) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.06.28 Zaoczny
Podstawy obsługi komputera Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.02
Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe 111-1 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2024.07.03 Stacjonarny
Spawanie gazowe blach 311-1 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2024.07.03 Stacjonarny
Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2024.07.03 Stacjonarny
Spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG 141-3 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2024.07.04 Stacjonarny
Spawanie gazowe rur 311-3 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2024.07.04 Stacjonarny
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - szkolenie internetowe Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.04 E-learning
Pracownik biurowy z MS Office Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.04 Stacjonarny
Palacz c.o. (grupa 2) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.04 Stacjonarny
Uprawnienia gazowe (grupa 3) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.04 Stacjonarny
Stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.06 Zaoczny
Kurs gastronomiczny Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.09 Stacjonarny
Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2024.07.09 Stacjonarny

Szkoły

Szkoły

Kompanie reprezentacyjne

Prawdziwą dumą Zakładu Doskonalenia Zawodowego są kompanie reprezentacyjne młodzieży, które funkcjonują w Szkołach ZDZ w Kielcach, Radomiu i Starachowicach. Kompanie reprezentują szkołę i Zakład podczas najważniejszych uroczystości państwowych i szkolnych. Każda kompania posiada pełne umundurowanie galowe różnych rodzajów sił zbrojnych oraz policji w których prezentuje się niezwykle dostojnie. Młodzież regularnie ćwiczy krok defiladowy oraz musztrę paradną, dzięki czemu utrzymuje wysoki poziom wyszkolenia.


1. Kompania reprezentacyjna w umundurowaniu wojsk lądowych Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

 • Szkoły

  Nauka w Szkołach ZDZ w obiektywie kamery

  Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących naukę w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Filmy zostały nagrane w ramach cyklu "Ciekawej jak - czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi" i emitowane w TVP Kielce.

  Odcinek 1 pt. "Chcę wiedzieć więcej"

  Szkoły

  Branżowa Szkoła II stopnia

  Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

  Branżowe szkoły II stopnia (BSII) to nowy typ szkoły ponadpodstawowej, które w Zakładzie Doskonaenia Zawodwoego funkcjonują od 1 września 2020 r. BSII funkcjonują bez podziału na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych.

  Kształcenie w niej, w zależności od nauczanego zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Szkoła będzie mogła prowadzić kształcenie ogólne wspólnie dla uczniów...

  Szkoły

  Zagraniczne staże zawodowe

  Zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez Szkoły ZDZ realizowane są ramach programu Erasmus+. Program ten finansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

  Podczas zagranicznych staży trwających zwykle 3 lub 4 tygodnie młodzież realizuje praktyki zawodowe u partnera ZDZ w danym kraju lub jest oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwach branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas tego czasu uzyskują wiedzę na temat działalności firmy, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie stażu zapoznają się także z nowoczesnymi...

  Szkoły

  Strony internetowe Szkół ZDZ

  Kliknij i wejdź na wybraną stronę internetową Szkoły Zakładu Dosknalenia Zawodowego

   

  Województwo świętokrzyskie

  Busko-Zdrój

  Chmielnik

  Jędrzejów

  Kazimierza Wielka

  Kielce

  Końskie

  Szkoły

  Szkoły dla młodzieży

  Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi największą w regionie sieć szkół dla młodzieży. Umożliwiają one uzyskanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach i specjalnościach. Aktualnie w Szkołach ZDZ można wybrać naukę w następujących typach szkół:


  Szkoła Podstawowa

  8-letnia Szkoła Podstawowa po ukończeniu której młodzież będzie mogła kontynuować edukację w szkole branżowej I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

  Szkoły podstawowe ZDZ tworzą fundament wykształcenia. Wprowadzają uczniów w świat wiedzy db...

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki