Szkoły i kursy dla Ciebie

Lista szkoleń i kursów...Nazwa kursu Miejscowość Data rozpoczęcia System realizacji
Język niemiecki dla początkujących Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.05.11 Stacjonarny
Obsługa żurawi (HDS) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.14 Stacjonarny
Uprawnienia gazowe (grupa 3) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.15 Stacjonarny
Palacz c.o. (grupa 2) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.15 Stacjonarny
Stylista fryzur Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.15 Stacjonarny
Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli (kat. II WJO) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2021.06.16 Stacjonarny
Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1, 2 lub 3) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2021.06.16 Stacjonarny
Stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.19 Zaoczny
Obsługa kas fiskalnych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.21 Stacjonarny
Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.21
Podstawy obsługi komputera Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.21
Lifting, botox oraz laminacja rzęs PROMOCJA!!! Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22
Kurs Web Developer (Front-End Developer) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22 Stacjonarny
Uprawnienia SEP Gr. 1 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22 Stacjonarny
Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych - PROMOCJA!!! Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22 Stacjonarny
Księgowość komputerowa Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22 Stacjonarny
Pracownik ds. kadr i płac Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.22 Stacjonarny
Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.24 Stacjonarny
Kurs wizażu (system popołudniowy) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.24 Zaoczny
Kosztorysowanie robót budowlanych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2021.06.24 Stacjonarny

Szkoły

Szkoły

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie zaangażowanych w jego realizację placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.  Program od 2017 roku koordynowany jest przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Dzięki tej inicjatywie młodzież wojskowych klas mundurowych z całej Polski uczestniczy przez okres dwóch lat (185 godzin lekcyjnych w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa) w zajęciach teoretycznych i praktycznych w tym także w szkoleniach odbywających się na poligonie jaki i podczas obozów szkoleniowych.

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych kierowany jest do szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Jego celem będzie utworzenie na terenie kraju sieci szkół, prowadzących w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

Abso...

Szkoły

Szkoły dla dorosłych

Pierwsze szkoły ZDZ dla dorosłych rozpoczęły działalność w 1992 roku. Aktualnie w 15 miastach na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego funkcjonuje blisko 30 szkół oferujących edukację w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Dzięki tak rozbudowane sieci szkół słuchacze mają dostęp do wysokiej jakości kształcenia nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich ale również w mniejszych miejscowościach. Jest to bardzo duże ułatwienie szczególnie dla osób, które muszą pogodzić naukę z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami.

Obecnie w Szkołach ZDZ dla dorosłych słuchacze mogą rozpocząć naukę w następujących typach szkół:

Szkoły

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

https://wybieramszkole.pl/blog/szkola-branzowa-ii-stopnia-co-daje-i-kto-moze-do-niej-isc/

Branżowa szkoła II stopnia (BSII), nowy typ szkoły ponadpodstawowej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r. BSII będzie funkcjonowała bez podziału na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych.

Kształcenie w niej, w zależności od nauczanego zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaoczne...

Szkoły

Zagraniczne staże zawodowe

Zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez Szkoły ZDZ realizowane są ramach programu Erasmus+. Program ten finansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Podczas zagranicznych staży trwających zwykle 3 lub 4 tygodnie młodzież realizuje praktyki zawodowe u partnera ZDZ w danym kraju lub jest oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwach branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas tego czasu uzyskują wiedzę na temat działalności firmy, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie stażu zapoznają się także z nowoczesnymi...

Szkoły

Strony internetowe Szkół ZDZ

Kliknij i wejdź na wybraną stronę internetową Szkoły Zakładu Dosknalenia Zawodowego

 

Województwo świętokrzyskie

Busko-Zdrój

Chmielnik

Jędrzejów

Kazimierza Wielka

Kielce

Końskie

Szkoły

Szkoły dla młodzieży

Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi największą w regionie sieć szkół dla młodzieży. Umożliwiają one uzyskanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach i specjalnościach. Aktualnie w Szkołach ZDZ można wybrać naukę w następujących typach szkół:


Szkoła Podstawowa

8-letnia Szkoła Podstawowa po ukończeniu której młodzież będzie mogła kontynuować edukację w szkole branżowej I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

Szkoły podstawowe ZDZ tworzą fundament wykształcenia. Wprowadzają uczniów w świat wiedzy db...

Szkoły

Nauka w Szkołach ZDZ w obiektywie kamery

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących naukę w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Filmy zostały nagrane w ramach cyklu "Ciekawej jak - czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi" i emitowane w TVP Kielce.

Odcinek 1 pt. "Chcę wiedzieć więcej"