Szkoły i kursy dla Ciebie

Lista szkoleń i kursów...Nazwa kursu Miejscowość Data rozpoczęcia System realizacji
BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach spoinami czołowymii metodą MAG 135-2 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.09.25 Stacjonarny
BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.09.25 Stacjonarny
BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA 111-1 (elektroda) z doszkoleniem na grupę materiałową FM5 (stal nierdzewna) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.09.25 Stacjonarny
Obsługa wózków jezdniowych - podnośnikowych, specjalizowanych (kat. I WJO) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.09.28 Stacjonarny
Cięcie termiczne plazmowe Busko-Zdrój 2020.09.28 Stacjonarny
Kosztorysowanie robót budowlanych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.09.29 Stacjonarny
Lifting, botox oraz laminacja rzęs PROMOCJA!!! Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.02
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia Busko-Zdrój 2020.10.03 Stacjonarny
Obsługa kas fiskalnych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.05 Stacjonarny
Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1, 2 lub 3) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.10.05 Stacjonarny
Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli (kat. II WJO) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.10.06 Stacjonarny
Palacz c.o. (grupa 2) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.06 Stacjonarny
Uprawnienia gazowe (grupa 3) Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.06 Stacjonarny
Kurs kroju i szycia Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.08 Stacjonarny
Księgowość komputerowa Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.08 Stacjonarny
Pracownik ds. kadr i płac Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.08 Stacjonarny
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.08 Stacjonarny
Obsługa suwnic (kat. II S) Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2020.10.09 Stacjonarny
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.09
Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2020.10.09 Stacjonarny

Szkoły

Szkoły

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

https://wybieramszkole.pl/blog/szkola-branzowa-ii-stopnia-co-daje-i-kto-moze-do-niej-isc/

Branżowa szkoła II stopnia (BSII), nowy typ szkoły ponadpodstawowej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r. BSII będzie funkcjonowała bez podziału na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych.

Kształcenie w niej, w zależności od nauczanego zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaoczne...

Szkoły

Zagraniczne staże zawodowe

Zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez Szkoły ZDZ realizowane są ramach programu Erasmus+. Program ten finansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Podczas zagranicznych staży trwających zwykle 3 lub 4 tygodnie młodzież realizuje praktyki zawodowe u partnera ZDZ w danym kraju lub jest oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwach branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas tego czasu uzyskują wiedzę na temat działalności firmy, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie stażu zapoznają się także z nowoczesnymi...

Szkoły

Strony internetowe Szkół ZDZ

Kliknij i wejdź na wybraną stronę internetową Szkoły Zakładu Dosknalenia Zawodowego

 

Województwo świętokrzyskie

Busko-Zdrój

Chmielnik

Jędrzejów

Kazimierza Wielka

Kielce

Końskie

Szkoły

Szkoły dla młodzieży

Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi największą w regionie sieć szkół dla młodzieży. Umożliwiają one uzyskanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach i specjalnościach. Aktualnie w Szkołach ZDZ można wybrać naukę w następujących typach szkół:


Szkoła Podstawowa

8-letnia Szkoła Podstawowa po ukończeniu której młodzież będzie mogła kontynuować edukację w szkole branżowej I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

Szkoły podstawowe ZDZ tworzą fundament wykształcenia. Wprowadzają uczniów w świat wiedzy db...

Szkoły

Nauka w Szkołach ZDZ w obiektywie kamery

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących naukę w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Filmy zostały nagrane w ramach cyklu "Ciekawej jak - czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi" i emitowane w TVP Kielce.

Odcinek 1 pt. "Chcę wiedzieć więcej"

Szkoły

Klasy mundurowe

Oferta nauki w klasach mundurowych kierowana jest nie tylko dla młodzieży planującej swoją przyszłość zawodową w służbach mundurowych ale również dla osób, które już na etapie szkoły średniej chcą poznać zasady ich funkcjonowania i późniejszej pracy w nich. Istotą tej innowacji pedagogicznej jest poszerzenie kształcenia na wybranym kierunku (np. technik informatyk, technik logistyk, technik budownictwa) o dodatkowe zajęcia m.in. z wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego. Aktualnie w klasach mundurowych Szkół ZDZ uczy się ponad 1200 uczniów i uczennic.