Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebie


  W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
 6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
 7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10 powodówdla których warto wybrać naukę w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego

 1. Kompleksowo przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie
 2. Organizujemy atrakcyjne bezpłatne praktyki zawodowe m.in. w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, po których stażyści otrzymują uznawany przez pracodawców w całej UE certyfikat Europass-Mobilność
 3. Zajęcia prowadzimy w małolicznych klasach, zapewniających lepszy komfort nauki i ułatwiających opiekę dydaktyczną nad uczniem
 4. Pozyskujemy fundusze z Unii Europejskiej, dzięki którym organizujemy dla młodzieży bezpłatne dodatkowe zajęcia oraz drogie kursy pozwalające zdobyć kolejne kwalifikacje zawodowe
 5. W klasach mundurowych zapewniamy bezpłatnie: pełne umundurowanie, szkolenie strzeleckie, lekcje w terenie, zajęcia z samoobrony, musztrę, wycieczki tematyczne
 6. Organizujemy kilkudniowe obozy sprawnościowe, sportowe w górach i nad morzem
 7. Profesjonalnie organizujemy zajęcia w klasach mundurowych dzięki współpracy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i innymi jednostkami służb mundurowych w Polsce
 8. Zapewniamy udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych oraz zajęciach wyrównawczych
 9. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, farmaceutyczne, kosmetyczne, fryzjerskie, językowe i gastronomiczne) umożliwiające naukę zawodu w komfortowych warunkach
 10. Oferujemy dla młodzieży liczne zajęcia pozalekcyjne m.in.: teatralne, taneczno-wokalne, sportowe, informatyczne i turystyczne pozwalające rozwijać ich pasje i zainteresowania

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki