Szkoły i kursy dla Ciebie

Nadzór Instytutu Spawalnictwa

logo ISSzkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS.

Wieloletnia współpraca Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) z IS określona jest w cyklicznie podpisywanych Porozumieniach o współpracy. Aktualnie obowiązującym jest Porozumienie zawarte 17 lipca 2006 r. Zgodnie z zapisami szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach ZDZ, objętych merytorycznym nadzorem IS, odbywa się w oparciu o modułowe programy nauczania opracowane przez ZG ZZDZ i uzgodnione z IS.

Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS, ZDZ wydają Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr. Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję IS.

Absolwent kursu otrzymuje Książkę Spawacza z logo ZDZ, której wzór został zaakceptowany przez Instytut Spawalnictwa.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki