Szkoły i kursy dla Ciebie

Katalog szkoleń# Nazwa kursu
1 ABC ochrony danych osobowych - RODO
2 Administrowanie sieciami komputerowymi - serwery klasy Unix/Linux - poziom doskonalący
3 Administrowanie sieciami komputerowymi - serwery klasy Unix/Linux - poziom zaawansowany
4 Administrowanie sieciami komputerowymi - serwery klasy Windows
5 ADR - doskonalące szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
6 ADR - doskonalące szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
7 ADR - doskonalące szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
8 ADR - doskonalące szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
9 ADR - początkowe szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
10 ADR - początkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
11 ADR - początkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7
12 ADR - początkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
13 Agroturystyka - poziom doskonalący
14 Agroturystyka - poziom podstawowy
15 Agroturystyka - poziom zaawansowany
16 Akademia Bezpiecznej Jazdy
17 Aktywizacja zawodowa
18 Aktywne metody poszukiwania pracy
19 Aktywny na rynku pracy
20 Aktywny na rynku pracy
21 Aktywny na rynku pracy
22 Archiwista zakładowy
23 Aromaterapia
24 Asertywna komunikacja
25 Asertywność i zarządzanie stresem
26 Asertywność i zarządzanie stresem
27 Asertywność i zarządzanie stresem (grupowe doradztwo psychologiczne)
28 Asystent osoby niepełnosprawnej
29 Asystent rodziny
30 Audytor wewnętrzny systemu HACCP
31 Audytor wewnętrzny/pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001
32 Autoprezentacja
33 Barman
34 Betoniarz
35 Betoniarz-zbrojarz
36 Betoniarz-zbrojarz-cieśla
37 Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w placówce oświatowe
38 Bezpieczna wymiana butli
39 Bezpieczne stosowanie urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne
40 Bhp - szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
41 Bhp - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
42 Bhp - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
43 Bhp - szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
44 Bhp - szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
45 Bhp - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
46 Bhp - szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
47 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
48 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem
49 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - konstruktorów
50 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - organizatorów produkcji
51 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - projektantów
52 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - technologów
53 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
54 Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem
55 Bhp - szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
56 Bhp - szkolenie w zakresie zabezpieczenia osób przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości
57 Blacharz budowlany
58 Blacharz-dekarz
59 Błędy w ocenianiu - aspekt psychologiczny i dydaktyczny
60 Brukarz
61 Brukarz
62 Bufetowy
63 Bukieciarz
64 Bukieciarz
65 Cieśla
66 Co można zrobić jutro, zrób dziś - nabywanie umiejętności organizowania i kierowania własnym rozwojem
67 Cukiernik
68 Dekarz
69 Dezynfekcja funeralna
70 Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w małych i średnich firmach wprowadzających system HACCP
71 Dla opiekunów szkolnych kół teatralnych i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu ruchu scenicznego i reżyserii ruchowej
72 Dla opiekunów szkolnych zespołów tanecznych i nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno-ruchowe
73 Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego - kurs doskonalący
74 Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego - kurs podstawowy
75 Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu koleją - kurs doskonalący
76 Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu koleją - kurs podstawowy
77 Doradca podatkowy
78 Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin (szkolenie podstawowe)
79 Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin (szkolenie uzupełniające)
80 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z rodzicami uczniów
81 Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1)
82 Drwal-operator pilarki
83 Dziecko z nadpobudliwością ADHD
84 Dzienny opiekun
85 Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające
86 Edukator medialny (ECCC)
87 Ekologiczne wytwarzanie i przetwarzanie żywności
88 Ekoturystyka
89 Eksploatacja autoklawów (grupa 2)
90 Eksploatacja i dozór urządzeń gazowych (grupa 3)
91 Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych do napięciu do 1 kV (grupa 1)
92 Eksploatacja kotłów wodnych i parowych niskoparametrowych (grupa 2)
93 Eksploatacja kotłów wodnych i parowych wysokoparametrowych (grupa 2)
94 Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza (grupa 2)
95 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1)
96 Eksploatacja urządzeń energetycznych (grupa 2)
97 Eksploatacja urządzeń energetycznych (grupa 2)
98 Eksploatacja urządzeń gazowych (grupa 3)
99 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej - kurs podstawowy (grupa 1)
100 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej - kurs średniozaawansowany (grupa 1)
101 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej - kurs zaawansowany (grupa 1)
102 Elektryk (grupa 1)
103 Elektryk + uprawnienia do 1 kV (grupa 1)
104 Elementy treningu twórczości
105 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - arkusze kalkulacyjne (ECDL)
106 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - arkusze kalkulacyjne na poziomie zaawansowanym (ECDL ADVAN-CED - ECDL-A)
107 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - bazy danych (ECDL)
108 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - bazy danych na poziomie zaawansowanym (ECDL ADVAN-CED - ECDL-A)
109 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - grafika menedżerska i prezentacyjna (ECDL)
110 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - grafika menedżerska i prezentacyjna na poziomie zaawansowanym (ECDL ADVAN-CED - ECDL-A)
111 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - podstawy technik informatycznych (ECDL)
112 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - przetwarzanie tekstów (ECDL)
113 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - przetwarzanie tekstu na poziomie zaawansowanym (ECDL ADVAN-CED - ECDL-A)
114 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - usługi w sieciach informatycznych (ECDL)
115 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - użytkowanie komputerów (ECDL)
116 Europejski nauczyciel
117 Excel dla początkujących
118 Excel dla średniozaawansowanych
119 Fizjoterapia w opiece długoterminowej - nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu
120 Florysta - poziom doskonalący
121 Florysta - poziom podstawowy
122 Formy terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi z elementami terapii zajęciowej, muzykoterapii i choreoterapii
123 Fryzjer
124 Fryzjer
125 Fryzjer - przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego
126 Fryzjer - przyuczenie do zawodu
127 Fryzjer - przyuczenie do zawodu i przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego
128 Fryzjer-stylista
129 Garmażer
130 Glazurnik
131 Grafika komputerowa
132 Grafika komputerowa z pakietem Corel
133 Grupowe doradztwo psychologiczne
134 Grupowe doradztwo zawodowe
135 Grupowe doradztwo zawodowe
136 Grupowe poradnictwo zawodowe
137 Hakowy dźwignic
138 Handlowiec
139 Informatyk konferencyjno-targowy
140 Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór - eksploatacja (grupa 1)
141 Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór - eksploatacja i dozór (grupa 1)
142 Instruktor terapii zajęciowej
143 Integrowana produkcja roślin - rośliny rolnicze (szkolenie podstawowe)
144 Integrowana produkcja roślin - rośliny rolnicze (szkolenie uzupełniające)
145 Integrowana produkcja roślin - rośliny sadownicze (szkolenie podstawowe)
146 Integrowana produkcja roślin - rośliny sadownicze (szkolenie uzupełniające)
147 Integrowana produkcja roślin - rośliny warzywne (szkolenie podstawowe)
148 Integrowana produkcja roślin - rośliny warzywne (szkolenie uzupełniające)
149 Interakcje personalne
150 Internet oknem na świat
151 Internet oknem na świat
152 Interwencje kryzysowe nauczycieli w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia - metody i sposoby postępowania
153 Introligatorstwo
154 Jak odnaleźć się na rynku pracy?
155 Jak otworzyć własną firmę?
156 Jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości i wzmacnianiu pozytywnego obrazu siebie?
157 Jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby podnieść efektywność kształcenia?
158 Jak radzić sobie z agresją w szkole?
159 Jak radzić sobie z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania?
160 Język angielski - poziom średniozaawansowany
161 Język angielski dla barmanów - poziom początkujący
162 Język angielski dla kelnerów - poziom początkujący
163 Język angielski dla początkujących
164 Język angielski dla początkujących (TELC)
165 Język angielski dla początkujących z modułem dla spawaczy
166 Język angielski dla pracowników hoteli i restauracji
167 Język angielski dla recepcjonistów - poziom początkujący
168 Język angielski dla średniozaawansowanych
169 Język angielski dla średniozaawansowanych (TELC)
170 Język angielski dla zaawansowanych (TELC)
171 Język angielski dla zaawansowanych (TELC)
172 Język angielski podstawowy (z uwzględnieniem słownictwa zawodowego z branży gastronomicznej, budowlanej i medycznej)
173 Język francuski dla początkujących (TELC)
174 Język francuski dla pracowników hotelarstwa, gastronomi i turystyki
175 Język hiszpański dla początkujących (TELC)
176 Język hiszpański dla początkujących (TELC)
177 Język niemiecki - poziom podstawowy
178 Język niemiecki - poziom średniozaawansowany
179 Język niemiecki dla krawiectwa
180 Język niemiecki dla początkujących
181 Język niemiecki dla początkujących (TELC)
182 Język niemiecki dla pracowników hotelarstwa, turystyki i gastronomii
183 Język niemiecki dla średniozaawansowanych
184 Język niemiecki dla średniozaawansowanych (TELC)
185 Język niemiecki dla zaawansowanych (TELC)
186 Język niemiecki z zakresu budownictwa
187 Język rosyjski w biznesie
188 Język ukraiński dla początkujących (TELC)
189 Język włoski dla początkujących
190 Język włoski dla początkujących (TELC)
191 Język włoski dla średniozaawansowanych (TELC)
192 Kadry i płace małych i średnich przedsiębiorstw
193 Kadry i płace w przedsiębiorstwach sektora MŚP
194 Kamieniarstwo
195 Kasjer walutowo-złotowy
196 Kelner
197 Kelner
198 Kelner
199 Kierowca-operator wózków jezdniowych (kat. II WJO)
200 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
201 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
202 Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
203 Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu
204 Komputer i Internet w pracy nauczyciela
205 Komputer i świat Internetu
206 Komputerowa księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
207 Komputerowa rachunkowość sklepowa z obsługą kas fiskalnych
208 Komunikacja interpersonalna wobec osoby starszej i niepełnosprawnej - komunikowanie się z dziećmi z uwzględnieniem zaburzeń wzroku, słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych
209 Komunikacja interpersonalna wobec osoby starszej i niepełnosprawnej z podstawami języka migowego - komunikowanie się z dziećmi z uwzględnieniem zaburzeń wzroku, słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych
210 Komunikacja społeczna
211 Konserwator dźwigników - wyposażenie elektryczne (kat. IV E, kat. III E, kat. II E lub kat. I E)
212 Konserwator dźwigników - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM, kat. II EM lub kat. I EM)
213 Konserwator dźwigników - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M, kat. II M lub kat. I M)
214 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych z napędem hydraulicznym (kat. III, kat. II lub kat. I)
215 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (dla konserwatorów z uprawnieniami kat. II) (kat. I)
216 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (dla konserwatorów z uprawnieniami kat. III) (kat. II)
217 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (kat. I)
218 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (kat. II)
219 Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (kat. III)
220 Konserwator podestów ruchomych masztowych - wyposażenie elektryczne (kat. IV E, kat. III E lub kat. II E)
221 Konserwator podestów ruchomych masztowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM lub kat. II EM)
222 Konserwator podestów ruchomych masztowych - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M lub kat. II M)
223 Konserwator podestów ruchomych samojezdnych - wyposażenie elektryczne (kat. IV E, kat. III E lub kat. II E)
224 Konserwator podestów ruchomych samojezdnych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM lub kat. II EM)
225 Konserwator podestów ruchomych samojezdnych - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M lub kat. II M)
226 Konserwator podestów ruchomych wiszących - wyposażenie elektryczne (kat. IV E, kat. III E lub kat. II E)
227 Konserwator podestów ruchomych wiszących - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM lub kat. II EM)
228 Konserwator podestów ruchomych wiszących - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M lub kat. II M)
229 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie elektryczne (kat. II E)
230 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie elektryczne (kat. II E) i mechaniczne (kat. III M)
231 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie elektryczne (kat. III E)
232 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie elektryczne (kat. IV E)
233 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie mechaniczne (kat. III M)
234 Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M)
235 Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie elektryczne (kat. I E)
236 Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie elektryczne (kat. II E)
237 Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie elektryczne (kat. III E)
238 Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. EM)
239 Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie mechaniczne (kat. I M)
240 Konserwator suwnic specjalnych (dla konserwatorów suwnic ogólnego przeznaczenia) - wyposażenie elektryczne (kat. E)
241 Konserwator suwnic specjalnych (dla konserwatorów suwnic ogólnego przeznaczenia) - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. EM)
242 Konserwator suwnic specjalnych (dla konserwatorów suwnic ogólnego przeznaczenia) - wyposażenie mechaniczne (kat. M)
243 Konserwator układnic magazynowych - wyposażenie elektryczne (kat. I E)
244 Konserwator układnic magazynowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. I EM)
245 Konserwator układnic magazynowych - wyposażenie mechaniczne (kat. I M)
246 Konserwator wciągników i wciągarek - wyposażenie elektryczne (kat. I E)
247 Konserwator wciągników i wciągarek - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. I EM)
248 Konserwator wciągników i wciągarek - wyposażenie mechaniczne (kat. I M)
249 Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (kat. II WJK lub I WJK)
250 Konserwator żurawi samojezdnych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM, kat. II EM lub kat. I EM)
251 Konserwator żurawi samojezdnych - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M, kat. II M lub kat. I M)
252 Konserwator żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM, kat. III EM, kat. II EM lub kat. I EM)
253 Konserwator żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M, kat. III M, kat. II M lub kat. I M)
254 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne (kat. I E)
255 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne (kat. II E)
256 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne (kat. III E)
257 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne (kat. IV E)
258 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. I EM)
259 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. II EM)
260 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. III EM)
261 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie elektryczne i mechaniczne (kat. IV EM)
262 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie mechaniczne (kat. I M)
263 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie mechaniczne (kat. II M)
264 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie mechaniczne (kat. III M)
265 Konserwator żurawi wieżowych - wyposażenie mechaniczne (kat. IV M)
266 Kosmetologia i medyczna pielęgnacja stóp - poziom podstawowy
267 Kosmetologia i medyczna pielęgnacja stóp - poziom zaawansowany
268 Kosmetyczka
269 Kosmetyczka
270 Kosmetyczka
271 Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci
272 Kosmetyczka-wizażystka
273 Kosztorysowanie robót budowlanych
274 Koszykarz-plecionkarz
275 Krawiec
276 Krawiec-szwacz z maszynami przemysłowymi
277 Kreatywność - techniki twórczego myślenia
278 Krój i szycie - poziom podstawowy
279 Krój i szycie - poziom średniozaawansowany
280 Krój i szycie - poziom zaawansowany
281 Księgowości I stopnia zaawansowanych
282 Księgowość komputerowa w małej i średniej firmie
283 Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
284 Księgowość wspomagana komputerem
285 Kształtowanie kontaktów z mediami
286 Kształtowanie kontaktów z mediami - poziom doskonalący
287 Kształtowanie kontaktów z mediami - poziom podstawowy
288 Kucharz
289 Kucharz
290 Kucharz małej gastronomii
291 Kucharz małej gastronomii
292 Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych (cateringiem)
293 Kucharz-dietetyk
294 Kucharz-dietetyk
295 Kupiec-handlowiec - detalista prowadzący handel detaliczny na własny rachunek
296 Kupiec-handlowiec - hurtownik prowadzący handel hurtowy na własny rachunek
297 Kupiec-handlowiec - pracownik hurtu
298 Kupiec-handlowiec - sprzedawca detalista
299 Kurs kroju i szycia
300 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
301 Kwalifikowana pierwsza pomoc - przygotowanie do uzyskania tytułu ratownika
302 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i mienia
303 Lakiernik samochodowy
304 Leczenie ran - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
305 Logistyk kongresowy
306 Lokalna edukacja ekologiczna
307 Lokalne systemy oczyszczania ścieków na terenach wiejskich
308 Magazynier
309 Magazynier
310 Magazynier + obsługa kas fiskalnych i podstawowe zasady higieny
311 Magazynowanie materiałów niebezpiecznych
312 Malarz
313 Mała gastronomia
314 Mała przedsiębiorczość
315 Małe i średnie przedsiębiorstwo - regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
316 Marketing dla projektantów stron WWW
317 Marketing i reklama w firmie + tworzenie stron WWW
318 Masaż - poziom doskonalący
319 Masaż - poziom podstawowy
320 Masaż - poziom zaawansowany
321 Masaż klasyczny
322 Menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa
323 Metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej
324 Metody pedagogiki zabawy w edukacji przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym
325 Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy
326 Metodyka pracy z dzieckiem dyslektycznym
327 Minimum sanitarne (podstawowe zasady przestrzegania higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością)
328 Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
329 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych (M.SIII-3/III)
330 Monter elewacji z tworzyw sztucznych (siding)
331 Monter instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (i węzła ciepłowniczego)
332 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
333 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
334 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
335 Monter okien i drzwi balkonowych
336 Monter szalunków systemowych - stropowych, ściennych, fundamentowych, traconych i indywidualnych
337 Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych
338 Motywowanie ucznia do nauki - metody i techniki wspomagające proces uczenia się
339 Murarz
340 Murarz-tynkarz
341 Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG)
342 Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)
343 Napełnianie zbiorników przenośnych - poziom podstawowy
344 Napełnianie zbiorników przenośnych - poziom rozszerzony
345 Narzędzia analizy finansowej w firmie
346 Narzędzia do tworzenia witryn internetowych
347 Nauczyciel w dydaktyce osób dorosłych
348 Nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej
349 Niezbędne procesy dostosowawcze polskiego sektora rolno-spożywczego do standardów Unii Europejskiej
350 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych + zasady etyki osób pełniących funkcje publiczne
351 Nowoczesne metody kształcenia dorosłych
352 Nowoczesne techniki obsługi kelnerskiej
353 Nowoczesne techniki w pracy barmana
354 Nowy zawód - nowy start
355 Obsługa agregatów prądotwórczych
356 Obsługa cięgników (wciągników i wciągarek) sterowanych z kabiny (kat. I W)
357 Obsługa cięgników (wciągników i wciągarek) sterowanych z poziomu roboczego (kat. II W)
358 Obsługa dźwignic linotorowych (kat. I L)
359 Obsługa dźwigników
360 Obsługa dźwigów budowlanych (kat. II D)
361 Obsługa dźwigów towarowych (kat. I D)
362 Obsługa firmy z zastosowaniem komputera i kas fiskalnych
363 Obsługa kas fiskalnych
364 Obsługa kas fiskalnych
365 Obsługa komputera w pracy biurowej
366 Obsługa komputera w środowisku Windows
367 Obsługa komputerowych programów użytkowycho+ tworzenie stron WWW
368 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
369 Obsługa podestów ruchomych - przejezdnych wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe i przewoźnych (kat. I P)
370 Obsługa podestów ruchomych - wiszących, masztowych i stacjonarnych (kat. II P)
371 Obsługa programu MS Access
372 Obsługa stacji paliw płynnych - kierownik
373 Obsługa stacji paliw płynnych - pracownik
374 Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych LPG
375 Obsługa suwnic (kat. II S lub I S)
376 Obsługa suwnic hakowych sterowanych z kabiny (kat. I S)
377 Obsługa suwnic o specjalnym przeznaczeniu (kat. I S)
378 Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. II S)
379 Obsługa tachografu cyfrowego
380 Obsługa układnic magazynowych (kat. I U)
381 Obsługa urządzeń ciśnieniowych (autoklawów)
382 Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami (kat. I K)
383 Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
384 Obsługa wózków jezdniowych - naładownych, ciągnikowych, unuszących
385 Obsługa wózków jezdniowych - podnośnikowych, prowadzonych i zdalnie sterowanych (kat. III WJO)
386 Obsługa wózków jezdniowych - podnośnikowych, specjalizowanych (kat. I WJO)
387 Obsługa wózków jezdniowych - podnośnikowych, z wyłączeniem specjalizowanych (kat. II WJO)
388 Obsługa wózków jezdniowych naładownych
389 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - prowadzonych i zdalnie sterowanych (kat. III WJO)
390 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - specjalizowanych (kat. I WJO)
391 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - z wyłączeniem specjalizowanych (kat. II WJO)
392 Obsługa wózków jezdniowych unoszących
393 Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
394 Obsługa wyciągów narciarskich
395 Obsługa wyciągów towarowych (kat. I WT)
396 Obsługa żurawi - stałych, przenośnych lub przewoźnych (kat. II Ż)
397 Obsługa żurawi przenośnych (kat. II Ż)
398 Obsługa żurawi przewoźnych (kat. II Ż)
399 Obsługa żurawi samojezdnych (kat. II Ż)
400 Obsługa żurawi stacjonarnych (kat. II Ż)
401 Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych (kat. II Ż)
402 Obsługa żurawi wieżowych (kat. I Ż)
403 Obszary pracy nauczyciela z rodzicami - współpraca i interwencja
404 Ochrona środowiska w rolnictwie
405 Od kreatywności do przedsiębiorczości
406 Odnawialne źródła energii - profil dla przedsiębiorców i pracowników
407 Odnawialne źródła energii - profil dla współpracowników samorządów
408 Ogrodnictwo ekologiczne
409 Ogrodnik terenów zieleni
410 Ogrodnik terenów zielonych
411 Operator frezarki CNC
412 Operator kombajnów zbożowych typu Z042 i Z052
413 Operator kombajnów zbożowych typu Z042 i Z052 i sieczkarni samojezdnej Z-310
414 Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień (M.SI-1/III)
415 Operator koparkoładowarek w zakresie III. klasy uprawnień (M.SI-2/III)
416 Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień (M.SI-9/III)
417 Operator maszyn roboczych - bezpieczeństwo i higiena pracy (M.BHP)
418 Operator maszyn roboczych - użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (M.U-O)
419 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
420 Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III. klasy uprawnień (M.SII-11/III)
421 Operator podajników do betonu w zakresie III. klasy uprawnień (M.SIII-3/III)
422 Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III. klasy uprawnień (M.SII-6/III)
423 Operator sieczkarni samojezdnej z-310
424 Operator spycharek w zakresie III. klasy uprawnień (M.SI-6/III)
425 Operator walców drogowych w zakresie II. klasy uprawnień (M.SII-10/II)
426 Operator wózków jezdniowych - naładownych i ciągnikowych
427 Operator wózków jezdniowych - unoszących
428 Operator wózków jezdniowych - z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą pod-noszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO)
429 Operator wózków jezdniowych - z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne I WJO)
430 Opieka długoterminowa nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym - problemy pielęgnacyjne
431 Opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
432 Opiekun osób starszych przewlekle chorych i potrzebujących opieki paliatywnej
433 Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
434 Opiekun przewozu dzieci i młodzieży
435 Opiekun w domu pomocy społecznej
436 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
437 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające
438 Opiekunka - usługi gospodarcze
439 Opiekunka - usługi gospodarcze dla osób chorych psychicznie
440 Opiekunka - usługi gospodarcze dla osób z upośledzeniem umysłowym
441 Opiekunka - usługi pielęgnacyjne
442 Opiekunka dziecięca domowa
443 Opiekunka społeczna (opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych)
444 Organizacja pomocy społecznej
445 Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)
446 Organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
447 Osobisty public relations - asertywna postawa w roli pracownika
448 Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (grupa 2)
449 Partnerzy dla edukacji - szkoła, rodzina i lokalna społeczność
450 Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
451 Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną
452 Perukarstwo
453 Piekarz
454 Pielęgnacja kończyn dolnych
455 Pielęgnacja kończyn górnych
456 Pielęgnacja, podkuwanie i wykorzystywanie koni w hipoterapii i jeździectwie rekreacyjnym
457 Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
458 Pieniądze na edukację - możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe
459 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
460 Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
461 Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia
462 Planowanie procesu edukacji ucznia z autyzmem
463 Podstawy ekorozwoju - poziom podstawowy
464 Podstawy ekorozwoju - poziom przyspieszony
465 Podstawy ekorozwoju - poziom rozszerzony
466 Podstawy języka angielskiego w pracy kierowcy
467 Podstawy języka hiszpańskiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy
468 Podstawy języka migowego - poziom podstawowy
469 Podstawy języka migowego - poziom zaawansowany
470 Podstawy języka niemieckiego w pracy kierowcy
471 Podstawy języka niemieckiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy
472 Podstawy komunikacji interpersonalnej
473 Podstawy kształtowania kariery zawodowej
474 Podstawy obsługi komputera
475 Podstawy obsługi komputera
476 Podstawy obsługi komputera i Internetu
477 Podstawy obsługi komputera i Internetu
478 Podstawy obsługi komputera w środowisku Microsoft Windows + pakiet Microsoft Office
479 Podstawy opieki paliatywnej - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
480 Podstawy opieki paliatywnej - postępowanie z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, w terminalnej fazie choroby
481 Podstawy programowania w języku C++
482 Podstawy tworzenia animowanych witryn z wykorzystaniem aplikacji Macromedia Flash MX
483 Podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem JavaScript, podstawy DHTML
484 Podstawy tworzenia witryn internetowych z wykorzystaniem PHP
485 Pokojowe w obiektach hotelarskich
486 Poligrafia z obsługą maszyn offsetowych
487 Posadzkarz
488 Posadzkarz-glazurnik
489 Power Point w pracy nauczyciela/wykładowcy
490 Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową ADHD
491 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
492 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej
493 Pracodawca też człowiek - jak rozmawiać z pracodawcą
494 Pracownik administracyjno-biurowy
495 Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera
496 Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych
497 Pracownik biurowy ds. socjalnych
498 Pracownik do spraw kadrowych i płacowych
499 Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu "Płatnik" i "Kadry i Płace"
500 Pracownik działu handlowego z elementami logistyki
501 Pracownik działu handlowego z obsługą komputerowych programów użytkowych
502 Pracownik hurtowni-magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych + obsługa kas fiskalnych
503 Pracownik opieki osobistej
504 Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie
505 Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie
506 Prawa człowieka a prawa dziecka
507 Prawo pracy - praktyka i zastosowanie
508 Profesjonalna obsługa klienta
509 Profesjonalna obsługa klienta
510 Profesjonalny masażysta
511 Profilaktyka negatywnych zachowań (agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży)
512 Programista-operator CNC
513 Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD - modelowanie przestrzenne 3D
514 Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD - podstawy pracy z programem AutoCAD
515 Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD - zaawansowane 2D
516 Projektowanie i tworzenie stron WWW
517 Prowadzenie negocjacji
518 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
519 Przedsiębiorczość - praktyczne podstawy do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek - poziom informacyjny
520 Przedsiębiorczość - praktyczne podstawy do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek - poziom podstawowy
521 Przedsiębiorczość - praktyczne podstawy do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek - poziom profesjonalny
522 Przedsiębiorczość - praktyczne podstawy do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek - poziom rozszerzony
523 Przedsiębiorczość w agrobiznesie
524 Przedstawiciel handlowy
525 Przedstawiciel handlowy
526 Przeglądy i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. II WJK lub I WJK)
527 Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
528 Psychologia rozwojowa dziecka
529 Psychospołeczna sytuacja ludzi starszych - specyfika pracy, procesy starzenia się i zmiany narządowe w organizmie
530 Rachunkowość dla samodzielnych księgowych
531 Ratownictwo drogowe
532 Ratownictwo drogowe - organizacja akcji i zabezpieczenie miejsca wypadku
533 Ratownictwo i pomoc przedmedyczna
534 Recepcjonista
535 Recepcjonista w obiektach turystycznych
536 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
537 Ręczne cięcie tlenowe
538 Ręczne przecinanie plazmowe
539 Ręczne przecinanie termicne - tlenowe i plazmowe
540 Ręczne twarde lutowanie gazowe (912) - zestaw pełny
541 Ręczne twarde lutowanie gazowe (912) - zestaw skrócony
542 Rolnictwo ekologiczne
543 Rolnik - producent i zbieracz ziół
544 Rozbieracz-wykrawacz
545 Rybactwo stawowe
546 Rybactwo stawowe - poziom doskonalący
547 Rybactwo stawowe - poziom podstawowy
548 Rybactwo stawowe - poziom zaawansowany
549 Rzeźnik-wędliniarz
550 Rzeźnik-wędliniarz
551 Samodzielny księgowy-bilansista - poziom doskonalący
552 Samodzielny księgowy-bilansista - poziom doskonalący z rozszerzonym modułem komputerowym
553 Samodzielny księgowy-bilansista - poziom podstawowy
554 Samodzielny księgowy-bilansista - poziom zaawansowany
555 Samodzielny księgowy-bilansista - poziom zaawansowany z rozszerzonym modułem komputerowym
556 Savoir vivre w pracy
557 Sekretarka
558 Sekretarka-asystentka szefa
559 Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
560 Spawanie acetylenowo-tlenowe blach spoinami czołowymi (311-1)
561 Spawanie acetylenowo-tlenowe rur spoinami czołowymi (311-2)
562 Spawanie acetylenowo-tlenowe spoin czołowych blach stalowych (311-2)
563 Spawanie acetylenowo-tlenowe spoin czołowych rur stalowych (311-3)
564 Spawanie blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)
565 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111-1)
566 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1)
567 Spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131-1)
568 Spawanie blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1)
569 Spawanie blach i rur, w tym odpornych na korozję, spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1)
570 Spawanie blach i rur, w tym odpornych na korozję, spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1)
571 Spawanie blach i rur, w tym ze stali odpornej na korozję, spoinami pachwinowymi metodą MMA (111-1)
572 Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG (135-2)
573 Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (141-2)
574 Spawanie blach spoinami pachwinowymi metodą MMA (111-2)
575 Spawanie blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131-2)
576 Spawanie blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą TIG (141-2)
577 Spawanie łukowe elektrodą otuloną spoin czołowych blach stalowych (111-2)
578 Spawanie łukowe elektrodą otuloną spoin czołowych rur stalowych (111-3)
579 Spawanie łukowe elektrodą otuloną spoin pachwinowych blach i rur stalowych (111-1)
580 Spawanie MAG drutem elektrodowym spoin czołowych blach stalowych (135/136/138-2)
581 Spawanie MAG drutem elektrodowym spoin czołowych rur stalowych (135/136/138-3)
582 Spawanie MAG drutem elektrodowym spoin pachwinowych blach i rur stalowych (135/136/138-1)
583 Spawanie MIG drutem elektrodowym litym spoin czołowych blach aluminiowych (131-2)
584 Spawanie MIG drutem elektrodowym litym spoin pachwinowych blach i rur aluminiowych (131-1)
585 Spawanie prętów ze stali do zbrojenia betonu
586 Spawanie rur spoinami czołowymi metodą MAG (135-3)
587 Spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG (141-3)
588 Spawanie rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111-3)
589 Spawanie rur z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą TIG (141-3)
590 Spawanie TIG stopiwem litym spoin czołowych blach aluminiowych (141-2)
591 Spawanie TIG stopiwem litym spoin czołowych blach stalowych (141-2)
592 Spawanie TIG stopiwem litym spoin czołowych rur aluminiowych (141-3)
593 Spawanie TIG stopiwem litym spoin czołowych rur stalowych (141-3)
594 Spawanie TIG stopiwem litym spoin pachwinowych blach i rur aluminiowych (141-1)
595 Spawanie TIG stopiwem litym spoin pachwinowych blach i rur stalowych (141-1)
596 Specjalista ds. promocji
597 Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
598 Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, praca z trudnym klientem, agresywnym, nadpobudliwym
599 Sposób na życie czyli krótki kurs przedsiębiorczości na terenach wiejskich
600 Sprzedawca w sklepie perfumeryjno-kosmetyczno-drogeryjnym - kosmetyki i chemia gospodarcza
601 Sprzedawca w sklepie perfumeryjno-kosmetyczno-drogeryjnym - perfumeria i zapach w wyrobach kosmetycznych
602 Sprzedawca w sklepie perfumeryjno-kosmetyczno-drogeryjnym - sztuka sprzedaży
603 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
604 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
605 Stolarz budowlany
606 Stolarz budowlany
607 Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego (szkolenie podstawowe)
608 Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego (szkolenie uzupełniające)
609 Stres w pracy nauczyciela w kontekście wypalenia zawodowego
610 Stymulowanie rozwoju z niepełnosprawnością intelektualną poprzez muzykoterapię i arteterapię
611 Szczepienia ochronne - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
612 Szkolenie na materiałach grupy 21 metoda 131-1 spoiny pachwinowe
613 Szkolenie na materiałach grupy 21 metoda 131-2 złącza doczołowe blach
614 Szkolenie na materiałach grupy 21 metoda 141-1 spoiny pachwinowe
615 Szkolenie na materiałach grupy 21 metoda 141-2 złącza doczołowe blach
616 Szkolenie na materiałach grupy 21 metoda 141-3 złącza doczołowe rur
617 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 111-1 spoiny pachwinowe
618 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 111-2 złącza doczołowe blach
619 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 111-3 złącza czołowe rur
620 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 135-1 spoiny pachwinowe
621 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 135-2 złącza czołowe blach
622 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 141-1 spoiny pachwinowe
623 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 141-2 złącza czołowe blach
624 Szkolenie na materiałach grupy 8 w metodzie 141-3 złącza czołowe rur
625 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
626 Sztuka zrównoważonego gospodarowania czasem
627 Szwacz
628 Szwaczka konfekcji lekkiej
629 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
630 Świat Internetu - świat wiekszych możliwości
631 Świat Internetu - świat większych możliwości
632 Techniki aktywnego poszukiwania pracy
633 Techniki aktywnej komunikacji wraz z elementami autoprezentacji
634 Techniki plastyczne w edukacji
635 Techniki sprzedaży
636 Techniki zarządzania własnym czasem pracy i radzenia sobie ze stresem
637 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
638 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
639 Telemarketing
640 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
641 Trakowy
642 Transport drogowy taksówką
643 Trening umiejętności sprzedaży i obsługi klienta
644 Tworzenie i administrowanie bazami danych w MySQL na przykładzie budowania sklepu internetowego
645 Tworzenie i publikowanie stron WWW
646 Tworzenie i publikowanie witryn internetowych
647 Tworzenie prezentacji multimedialnych
648 Tworzenie witryn internetowych w języku HTML
649 Twórczy nauczyciel - twórcze dziecko
650 Tynkarz
651 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
652 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - diagnozowanie potrzeb pacjenta w zakresie udzielania pomocy
653 Umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy
654 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - eksploatacja i/lub dozór (grupa 1)
655 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - prace kontrolno-pomiarowe (grupa 1)
656 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV - eksploatacja (grupa 1)
657 Warsztaty webmasterskie
658 Wierzytelności w firmie - zabezpieczenia, obrót i windykacja
659 Wizaż
660 Wizażysta-stylista
661 Własny serwer WWW, narzędzia służące do publikowania i reklamowania witryn
662 Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym
663 Wstęp do programowania w języku JAVA
664 Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
665 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
666 Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
667 Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą
668 Wykorzystanie funduszy unijnych na modernizację gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich
669 Wykorzystanie komputera w pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
670 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce
671 Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego w planowaniu pracy szkoły
672 Wypalenie zawodowe
673 Zaawansowane tworzenie animowanych witryn z wykorzystaniem aplikacji Macromedia Flash MX
674 Zamówienia publiczne
675 Zarządzanie czasem
676 Zarządzanie płynnością i finansami w przedsiębiorstwie
677 Zarządzanie zasobami ludzkimi
678 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
679 Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych (grupa 3)
680 Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa żywności i prawidłowości pracy
681 Zasady stosowania dobrych praktyk w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym
682 Zastosowanie informatyki w turystyce
683 Zdrowe odżywianie w praktyce i system HACCP

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki