Szkoły i kursy dla Ciebie

Zagraniczne staże zawodowe

Zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez Szkoły ZDZ realizowane są ramach programu Erasmus+. Program ten finansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Podczas zagranicznych staży trwających zwykle 3 lub 4 tygodnie młodzież realizuje praktyki zawodowe u partnera ZDZ w danym kraju lub jest oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwach branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas tego czasu uzyskują wiedzę na temat działalności firmy, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie stażu zapoznają się także z nowoczesnymi metodami kreowania wizerunku firmy i strategiami w marketingu.Istotną korzyścią dla młodzieży jest poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, rozwiązań, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług.

Podczas praktyk młodzież ma okazję porównać europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. W obecnych czasach do wykonywania wielu zawodów niezbędna jest znajomość języków obcych. Zagraniczne staże to doskonała, praktyczna lekcja nauki języków. Uczniowie jeszcze przed wyjazdem uczą się w szkole słownictwa i zwrotów w języku angielskim lub niemieckim, a także innym, w zależności, który kraj będzie ich gościł. Oprócz nauki komunikowania się w życiu codziennym, młodzież poznaje słownictwo typowo branżowe, bezpośrednio związane z ich zawodem. Podczas pobytu mają okazję doskonalić swoje umiejętności podczas wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców zagranicznych krajów i regionów. Mają także okazję zapoznać się z charakterystyczną kuchnią, spróbować regionalnych potraw i napojów, a także nauczyć się samodzielnie je przygotowywać.

Każdy wyjazd zagraniczny jest odpowiednio przygotowany przez szkołę ZDZ, a podczas pobytu młodzież objęta jest opieką pracownika/nauczyciela szkoły ZDZ jak i opiekunów z kraju goszczącego. Uczniowie mają zagwarantowany transport międzynarodowy, w tym przelot, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzymuje również kieszonkowe. Przed wyjazdem stażyści uczestniczą w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Podczas zajęć poszerzają swoją znajomość słownictwa i zwrotów, potrzebnych do komunikacji w życiu codziennym i zawodowym. Poznają także podstawowe informacje na temat historii, kultury, cech fizyczno-geograficznych, walorów turystycznych, demografii i gospodarki kraju, do którego wyjeżdżają. Omówione zostają także zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu oraz różnice kulturowe.

Przygotowanie językowo-kulturowe kontynuowane jest także za granicą przez partnera ZDZ. Każdy pobyt wiąże się z kontaktami z rówieśnikami co owocuje nowymi znajomościami często utrzymywanymi po zakończeniu działań projektowych. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów potwierdzone zostaje certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną zarówno u polskich jak i europejskich pracodawców.

Młodzież podczas zajęć praktycznych

Młodzież podczas czasu wolnego

Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebieJęśli nie znalazłeś kierunku dla siebie. Zadzwoń do nas
    W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
  3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
  6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
  7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki