Szkoły i kursy dla Ciebie

Polityka jakości

Polityka Jakości w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

pcbcPotwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością przyznany został Zakładowi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie w 2005 roku. Aktualnie zakres certyfikacji obejmuje zarządzanie nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenie w systemie przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych oraz prowadzenie doradztwa biznesowego i edukacyjnego dla przedsiębiorstw.

ZDZ był pierwszą instytucją edukacyjną w regionie, która otrzymała certyfikat w zakresie kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym. System Zarządzania Jakością pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy na wszystkich obszarach działalności. Jasno określone cele i zadania, przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu zapewniają zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi. Przekłada się to bezpośrednio na stałe podnoszenie poziomu realizacji kształcenia i obsługi klientów, unowocześnianie metod nauczania, modernizację bazy szkoleniowej i stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 


statkiZ kolei od 2017 roku w utworzonym Centrum Rehabilitacji Medicum w Starachowicach obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013. Zakres certyfikacji obejmuje usługi medyczne związane z oferowanymi zabiegami rehabilitacji leczniczej tj. fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej w formie kinezyterapii, fizykoterapii i ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, masażu leczniczego, hydroterapii i zabiegów borowinowych.

 


cert pcbc


cert statki


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki