Szkoły i kursy dla Ciebie

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie zaangażowanych w jego realizację placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.  Program od 2017 roku koordynowany jest przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Dzięki tej inicjatywie młodzież wojskowych klas mundurowych z całej Polski uczestniczy przez okres dwóch lat (185 godzin lekcyjnych w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa) w zajęciach teoretycznych i praktycznych w tym także w szkoleniach odbywających się na poligonie jaki i podczas obozów szkoleniowych.

Program Certyfikowanych Klas Mundurowych kierowany jest do szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Jego celem będzie utworzenie na terenie kraju sieci szkół, prowadzących w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
    zobacz:

Zarządzenie nr 8/MON z dnia 29 marca 2019 r. 

załączniki do Zarządzenia (załącznik nr 2, pkt 4, ppkt 3a)

  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do tego programu zakwalifikowane zostały Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, które jako jedyne już po raz kolejny realizują jednolity, profesjonalny i spójny z wojskowymi wymaganiami program nauczania. Młodzież szkolna dzięki udziałowi w programie uczestniczy w licznych obozach szkoleniowych w kraju i za granicą, zajęciach ogólnowojskowych i sportowych. Bierze także udział w zabezpieczeniu organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show jako członkowie służby informacyjno-porządkowej.

Więcej informacji:

 

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki