Szkoły i kursy dla Ciebie

Dodatkowe lekcje języków obcych

Szkoły ZDZ zapewniają dodatkowe, bezpłatne zajęcia nauki języków obcych. W liceach ogólnokształcących i profilowanych, a także w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych młodzież tygodniowo uczestniczy w 4 lekcjach języków obcych, czyli o 1 godzinę zajęć więcej niż w szkołach publicznych. Dodatkowa bezpłatna godzina nauki języka obcego nazywana „godziną Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach” ma na celu szybsze opanowanie i utrwalenie języka obcego: angielskiego lub niemieckiego. Dlatego absolwenci szkół ZDZ są lepiej przygotowani do konkurowania na rynku pracy. Ponadto młodzież wyjeżdżająca na zagraniczne praktyki zawodowe do państw Unii Europejskiej, bierze udział w językowych kursach przygotowawczych. Uczestnicząc w nich ma okazję do poszerzenia wiedzy z języka angielskiego lub niemieckiego, a także do zdobycia podstawowych umiejętności posługiwania się językiem francuskim, hiszpańskim i włoskim (w zależności od kraju do którego organizowany jest wyjazd).

Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebieJęśli nie znalazłeś kierunku dla siebie. Zadzwoń do nas
    W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
  3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
  6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
  7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki