Szkoły i kursy dla Ciebie

ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR - szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

ADR ZDZ kielceSzkolenia ADR kierujemy do osób zajmujących się zawodowo przewozem w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Do tej grupy zaliczają się nie tylko kierowcy, ale także pracownicy firm spedycyjnych i transportowych zajmujący się przewozem materiałów niebezpiecznych oraz pracownicy odpowiadający za załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu takich materiałów, minimalizowanie prawdopodobieństwa powstania wypadku oraz przygotowanie do podjęcia działań ograniczających skutki wypadku. Zadaniem szkolenia jest także przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski.

 


W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego możesz skorzystać z następujących rodzajów szkoleń z zakresu ADR:

Do egzaminu kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby, które ukończą szkolenie zorganizowane z zakresu ADR. Uprawnienia nadane na przewóz towarów  niebezpiecznych ważne są przez okres 5 lat. Przed upływem terminu ważności uprawnień, należy ponownie przystąpić do szkolenia, tym razem uzupełniającego i ponownie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia wydanego przez Urząd Marszałkowski w języku angielskim.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki