Szkoły i kursy dla Ciebie

Centrum spawalnicze

Kursy spawalnicze w ZDZ

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 ZDZ w Kielcach jest wiodącym w kraju ośrodkiem szkoleniowym, dysponującym nowoczesną bazą lokalowo-sprzętową z przestronnymi salami wykładowymi, warsztatami z ponad 50. stanowiskami spawalniczymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt, który jakością znacznie przewyższa możliwości konkurencji. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra wykładowców, instruktorów i egzaminatorów, legitymujących się wymaganymi licencjami i uprawnieniami, a wydawane dokumenty są uznawane nie tylko w kraju, ale także w Unii Europejskiej.

Placówka oferuje kompleksową ofertę szkoleniową z zakresu spawalnictwa we wszystkich metodach spawalniczych. Skierowana jest ona zarówno do spawaczy, którzy mogą uzupełnić posiadane umiejętności, jak i do osób zamierzających podjąć pracę w tym zawodzie. Placówka prowadzi także treningi umiejętności spawalniczych i przeprowadza okresowe weryfikacje spawaczy.

Tylko w 2020 roku zorganizowało prawie 266 kursów spawalniczych z których skorzystało 958 osób. 953 z nich otrzymało uprawnienia spawalnicze. Zrealizowanych zostało ponad 18500 godzin zajęć dydaktycznych. Liczny te świadczą o ogromnej popularności szkoleń spawalniczych organizowanych w ZDZ, które jednoczesnie cieszą się zaufaniem klientów indywidualnych jak i pracodawców.


Nasza oferta

Spawanie elektrodami otulonymi

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-111 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur elektrodami otulonymi.

Wydawane dokumenty: 

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 163

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-111 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania elektrodami otulonymi, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach elektrodami otulonymi.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 183

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-111 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe lub
 • ukończony ponadpodstawowy kurs spawania elektrodami otulonymi, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych rur elektrodami otulonymi.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 157

 

Spawanie gazowe

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-311 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do spawania gazowego blach.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 127

 

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-311 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania gazowego blach lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania gazowego, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do spawania gazowego rur.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 107

Spawanie TIG

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur z aluminium i jego stopów metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 111

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania metodą TIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 102

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG lub
 • ukończony ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą TIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 111

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur z aluminium i jego stopów metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 111

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-21/22-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą TIG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania aluminium i jego stopów metodą TIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach z aluminium i jego stopów metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 92

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-21/22-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą TIG lub
 • ukończony ponadpodstawowy kurs spawania blach z aluminium i jego stopów metodą TIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą TIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 111

Spawanie MAG

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 145

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania metodą MAG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą MAG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 112

 Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-T-BW-1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG lub
 • ukończony ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą MAG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach metodą MAG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 99

Spawanie MIG

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-21/22-131 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur z aluminium i jego stopów metodą MIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 151

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P-BW-21/22-131 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończony kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania aluminium i jego stopów metodą MIG, wg systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach z aluminium i jego stopów metodą MIG.

Wydawane dokumenty:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Odpowiedni wpis do Książki Spawacza dotyczący uzyskanych uprawnień

Liczba godzin: 112

Przecinanie termiczne

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu przecinacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Liczba godzin: 19

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu przecinacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia plazmowego.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Liczba godzin: 16

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe
 • zdolność do wykonywania zawodu przecinacza, potwierdzona świadectwem lekarskim

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Spawalniczą nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Liczba godzin: 35

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki