Szkoły i kursy dla Ciebie

Przedszkola

Zapisy on-line do przedszkoli ZDZ w Chmielniku i Opatowie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy rekrutację do przedszkoli Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Obecnie funkcjonują dwa przedszkola prowdzone przez ZDZ: Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Chmielniku i Przedszkole "HAHAHA" w Opatowie. Więcej informacji o tych placówkach edukacyjnych znajdą Państwo klikając w niżej zamieszczone linki.

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznej wersji zapisów. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego nasi pracownicy skontaktują się z Państwem.

Zapisy online do przedszkoli ZDZ
    W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
  3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
  6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
  7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki