Szkoły i kursy dla Ciebie

Branżowa Szkoła II stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

https://wybieramszkole.pl/blog/szkola-branzowa-ii-stopnia-co-daje-i-kto-moze-do-niej-isc/

Branżowa szkoła II stopnia (BSII), nowy typ szkoły ponadpodstawowej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r. BSII będzie funkcjonowała bez podziału na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych.

Kształcenie w niej, w zależności od nauczanego zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Szkoła będzie mogła prowadzić kształcenie ogólne wspólnie dla uczniów kształcących się w różnych zawodach, a kształcenie zawodowe uczniowie ci będą odbywali oddzielnie, czyli będzie można tworzyć klasy wielozawodowe. W BSII kształcenie ogólne będzie się odbywało zgodnie z ramowym planem nauczania, a obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, będzie się prowadzić w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ2. Ukończenie BSII umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu zawodowego.

https://wybieramszkole.pl/blog/szkola-branzowa-ii-stopnia-co-daje-i-kto-moze-do-niej-isc/

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki