Szkoły i kursy dla Ciebie

Dla firm

 BUR 2Nawet na 60.000,00 zł dofinansowania mogą liczyć firmy z woj. świętokrzyskiego m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo czy egzaminy organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych, która stanowi nowy instrument wsparcia dla firm z funduszy Unii Europejskiej.

To świetna informacja dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wsparcie doradcze i organizacyjne ZDZ dla firm:
Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Zakres wsparcia ze strony ZDZ obejmuje:

 • pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa u właściwego Operatora Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej,
 • doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji usługi rozwojowej,
 • pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
 • ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.


Wykaz jednostek ZDZ z terenu woj. świętokrzyskiego, które udzielają wsparcia przedsiębiorcom:

 • Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel. 41 378 43 39
 • Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7, tel. 41 354 27 07
 • Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel. 41 386 62 85, 41 386 12 57
 • Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 26 98
 • Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, 41 345 58 04
 • Kielce, ul. Śląska 9, tel. 41 342 52 56, 342 54 41
 • Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel. 41 372 31 87, 41 372 55 18
 • Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel. 15 868 77 10
 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel. 41 265 37 63
 • Pińczów, ul. Żwirki Wigury 40, tel. 41 357 24 33
 • Sandomierz, ul. Koseły 22, tel. 15 864 27 36
 • Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel. 41 253 04 83
 • Starachowice, ul. Radomska 29, tel. 41 274 36 91
 • Staszów, ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 40 55
 • Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel. 41 394 28 84

Infiormacje na temat wsparcia przez ZDZ firm w woj. mazowieckiego i małopolskiego pojawią się na stronie internetowej w późniejszym terminie.


Co to jest usługa rozwojowa?

To usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe gromadzone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która jest ogólnodostępną i bezpłatną bazą ofert rozwojowych, dzięki której instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.


Kto może skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach BUR?

Usługi rozwojowe kierowane są do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu woj. świętokrzyskiego, które zaliczają się do sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zatrudnienie do 250 osób).


W jakiej formie realizowane są usługi rozwojowe?

Przedsiębiorca samodzielnie określa tematykę wsparcia dostosowaną do swoich potrzeb oraz wybiera usługę rozowjową służącą podwyższeniem umiejętności i kompetencji pracowników. Dostępne sa następujace rodzaje usług:

 • szkolenie,
 • kurs zawodowy,
 • doradztwo finansowe, prawne, biznesowe, np. z zakresu podatków, zamówień publicznych i inne,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy,
 • coaching,
 • mentoring,
 • e-larning.


Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca?

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej firmy wynosi 60.000,00 zł na cały okres realizacji wsparcia tj. do dnia 31.03.2020r. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie poniesionych kosztów w wysokości aż do 80%.


Co należy zrobić aby skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach Bazy Usług Rozwojowych?
Zgłosić się do najbliższej placówki ZDZ w celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy w zarejestrowaniu firmy w BUR u właściwego Operatora (instytucji uprawnionej do przydzielania dofinansowania dla przedsiębiorstw na usługi rozwojowe).

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się dwóch Operatorów wybranych w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach – Operator BUR dla firm, które posiadają siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie jednego z trzech miast: Starachowice lub Skarżysko – Kamienna  lub Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu – Operator BUR dla firm działających na terenie wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego za wyjątkiem miast: Starachowice, Skarżysko – Kamienna  i Ostrowiec Świętokrzyski.


Kto finansuje usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw?

Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Jakie ZDZ oferuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych?
Zakład Doskonalenia Zawodowego jest w stanie zorganizować dowolne szkolenie dostosowane do potrzeb pracodawcy z następujących zakresów:

 • BHP i ppoż.
 • budownictwa
 • energetyki
 • gastronomii
 • handlu i usług
 • informatyki (IT)
 • księgowości, kadr i płac
 • nauki języków obcych
 • obsługi maszyn budowlanych
 • opieki społecznej
 • spawalnictwa
 • transportu

i wiele innych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

BUR nagl

 

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki