Szkoły i kursy dla Ciebie

Uprawnienia

ZDZ spełnił wiele rygorystycznych wymogów i otrzymał szereg certyfikatów i atestów wydawanych przez instytucje państwowe. Dzięki temu każdego roku w Zakładzie ponad 2000 osób uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu. Dokumenty te są często wymagane przez pracodawców i niejednokrotnie stanowią przepustkę na rynek pracy.

Aktualnie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego możliwe jest uzyskanie m.in.:

  • kwalifikacji z zakresu energetyki do pracy na stanowiskach związanych z dozorem, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (elektrycznych, cieplnych i gazowych) – na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej ZDZ powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki (kliknij i dowiedz się więcej o egzaminach z zakresu energetyki w ZDZ)
  • uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie krajowym i zagranicznym (ADR) – na podstawie Zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (kliknij i dowiedz się więcej o szkoleniach z zakresu ADR)
  • uprawnień do obsługi lub konserwacji m.in.: dźwigów, podestów ruchomych, podnośników towarowych i osobowych, suwnic, wózków jezdniowych, żurawi – w ramach współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego
  • uprawnień do obsługi lub konserwacji: stacji paliw płynnych i gazowych LPG, zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym, zbiorników transportowych – w ramach współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym
  • uprawnień operatora m.in.: koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, narzędzi udarowych, przecinarek do nawierzchni dróg, walców drogowych – w ramach współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
  • uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach oraz odnowienie uprawnień po ich wygaśnięciu – w ramach współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
  • prawa jazdy kat: A1, A, B, C, D, T, B+E, C+E na podstawie zaświadczeń wydanych przez Starostwa Powiatowe

Ponadto ZDZ posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń umożliwiających uzyskanie I stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki