Szkoły i kursy dla Ciebie

Pododdziały historyczne

Pododdziały historyczne

Szkoły ZDZ duże znaczenie przywiązują do kształcenia młodzieży w duchu wartości patriotycznych i poszanowania tradycji. Potwierdzeniem tego są jedyne w regionie tak rozbudowane pododdziały historyczne młodzieży klas mundurowych. Barwne stroje będące repliką mundurów żołnierzy polskich z różnych epok stanowią niezwykle widowiskową oprawę nie tylko uroczystości szkolnych, ale i świąt państwowych. Dlatego tak często biorą oni udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości. Systematyczne organizowane ćwiczenia musztry i kroku defiladowego powodują, że podczas uroczystości pododdziały historyczne prezentują się niezwykle dostojnie i profesjonalnie. Młodzież reprezentując szkoły ZDZ pogłębia wrażliwość patriotyczną, poszerza wiedzę na temat przeszłości narodu i doskonale upamiętnia tradycje oręża polskiego. Aktualnie w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego funkcjonują w następuje pododdziały historyczne:

1. Pododdział historyczny podchorążych z okresu Powstawania Listopadowego z Kielc

Złożony z młodzieży z Technikum ZDZ w Kielcach im. „Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ” funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. Ich mundury nawiązują do umundurowania podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty z 1830 roku.

2. Pododdział historyczny szwoleżerów z okresu Księstwa Warszawskiego z Radomia

W jego skład wchodzi młodzież ze Szkół ZDZ w Radomiu im. 72 Pułku Piechoty. Mundury pododdziału nawiązują do umundurowania 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej Napoleona Bonapartego, jednej z najlepszych jednostek kawalerii ówczesnej Europy.

3. Pododdział historyczny fizylierów z okresu Księstwa Warszawskiego ze Starachowic

Tworzy go młodzież z Technikum ZDZ w Starachowicach. Mundury pododdziału nawiązują do umundurowania oddziałów piechoty armii Księstwa Warszawskiego.

4. Pododdział historyczny piechoty z okresu Powstania Kościuszkowskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego

Złożony jest z młodzieży z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mundury nawiązują umundurowania oddziałów regularnych walczących podczas insurekcji kościuszkowskiej z końca XVIII wieku.

5. Pododdział historyczny legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Końskich

W skład grupy wchodzi młodzież ze Szkół ZDZ w Końskich. Mundury nawiązują do umundurowania ułanów legionowych Marszałka Józefa Piłsudskiego z okresu tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebieJęśli nie znalazłeś kierunku dla siebie. Zadzwoń do nas
    W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
  3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
  6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
  7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki