Szkoły i kursy dla Ciebie

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia przyznane Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach


Przyznane w 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010 r. za kompleksowe usługi edukacyjne w ramach XX edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Konkurs ma na celu wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.


Przyznana w 2015 roku przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Celem nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego.


Przyznana w 2014 r. przez Kapitułę Konkursu w ramach X Plebiscytu „EURO-GMINA” 2013/2014 za wkład w rozwój samorządności w woj. świętokrzyskim, jego kultury i gospodarki oraz wpływ na ogólny rozkwit całego regionu. Celem konkursu jest wyróżnienie samorządowców i samorządów, najlepiej dbających o rozwój lokalnej społeczności, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych. W ramach plebiscytu przyznawane są nagrody specjalne dla osób, które wyróżniają się wzorową współpracą z samorządami lokalnymi na rzecz wspólnego dobra mieszkańców.


Przyznana w 2012 r. przez Koło w Starachowicach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus z dedykacją „W tym szczególnym dniu zarząd i członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus” Koło w Starachowicach dziękują za niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna”.


Przyznana w 2010 r. w ramach XI Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm. Oznacza przynależność ZDZ w Kielcach do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Organizatorem rankingu jest redakcja prestiżowego „Pulsu Biznesu”. Wyróżnione firmy to przedsiębiorstwa, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Miejsce  na liście rankingu zapewnia wyrażony w procentach przyrost obrotów danej firmy, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.


Przyznany w 2010 r. w ramach XXI edycji konkursu przez Business Centre Club. Inicjatywę wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a Honorowy Patronat na konkursem sprawuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli. Celem konkursu jest promocja wyrobów oraz usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski. Laureaci „Medalu Europejskiego”, poprzez wyróżnienie, stają się członkami prestiżowego grona przedsiębiorców, którzy z powodzeniem prowadzą działalność gospodarczą i stanowią silną konkurencję dla europejskich firm.


Przyznany w 2010 r. w ramach III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” - edycja regionalna - woj. świętokrzyskie. ZDZ został laureatem konkursu w kategorii „Innowacyjna usługa” dla średnich firm za „świadczenie kompleksowych usług w zakresie doskonalenia zawodowego”. Organizatorem niekomercyjnego i ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, a decyzje o przyznaniu tytułów podejmuje Komisja Konkursowa, w składzie której znajdują się przedstawiciele FIiR oraz partnerów i ekspertów  ze środowisk gospodarczych, naukowych, administracji publicznej.


Przyznane w 2010 r. przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za realizację projektu „Moje kompetencje - mój kapitał” w powiecie buskim w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Kapituła Konkursowa wyróżniła laureatów za najbardziej efektywne i najlepiej zrealizowane projekty na terenie woj. świętokrzyskiego, finansowane przez Unię Europejską w ramach priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Przyznane w 2010 r. przez redakcję Forum Biznesu na podstawie oceny ekspertów gospodarczych i specjalistów branżowych. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO. Ma on na celu ukazanie potencjału polskiej gospodarki i wspieranie przedsiębiorstw, które wyróżniają się jakością produktów, usług, metod zarządzania i mogą być wzorem do naśladowania dla innych firm.


Przyznana Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Oddział w Radomiu w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach III edycji konkursu. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty ziemi radomskiej, wnoszą wkład w rozwój regionu, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec Skarbu Państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz promują region jako dobre miejsce do inwestycji.


za usługi edukacyjne (kursy i seminaria, szkoły dla młodzieży i dorosłych), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - przyznany w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu gospodarczego „EUROPRODUKT” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

za działalność prospołeczną Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - przyznana w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu gospodarczego „EUROPRODUKT” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako dodatkowe, zaszczytne wyróżnienie za wspieranie kultury, sportu, nauki oraz osób potrzebujących pomocy i instytucji dobra społecznego.

- przyznane w 2009 r. w XIX Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Otrzymana Nominacja jest potwierdzeniem, że usługi świadczone przez ZDZ w Kielcach spełniają wysokie wymagania stawiane w chwili obecnej przez rynek, wyróżniają się jakością oraz konkurencyjnością.


Przyznana w 2009 roku przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Celem nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego.


Przyznana w 2009 roku podczas uroczystych obchodów jubileuszu 10-lecia powiatu kieleckiego. Uroczystość miała miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.


Przyznana w 2008 r., jako dowód wdzięczności za wieloletnie wsparcie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP jest społecznym stowarzyszeniem sportowym, prowadzącym działalność taneczną, sportowo-rekreacyjną i wychowawczą na terenie Kielc i Regionu Świętokrzyskiego.


Nagroda gospodarcza dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu poprzez udział w kursach współfinansowanych przez Unię Europejską - przyznane w 2008 r. przez Kapitułę Nagrody (Business Centre Club, Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa).


Przyznany w 2008 r. przez Business Centre Information oraz Magazyn Biznesu VIP pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, Magazynu Biznesu VIP, „Echa Dnia” i TVP3. Celem przedsięwzięcia jest zaznaczenie Województwa Świętokrzyskiego na mapie gospodarczej Unii Europejskiej poprzez prezentację najlepszych firm regionu w pełni gotowych do działania w strukturach europejskich.


Przyznany w 2008 r. za realizację projektu „Edukacja ustawiczna drogą do europejskiej kariery” w ramach II edycji Konkursu organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i realizacji programów unijnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.


Przyznane w 2008 r. w ramach ogólnopolskiego projektu „EU Standard” organizowanego przez Grupę Media Partner. Konkurs ma na celu wyłonienie firm działających w oparciu o standardy europejskie i oferujące produkty o najwyższej, europejskiej jakości. Jest ono wyróżnieniem dla podmiotów osiągających wysoki, ustabilizowany poziom jakości we wszystkich strefach działalności, produktu i usług.


Przyznane w 2008 r. w ramach XII edycji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan” Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Radomia i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. „Granitowy Tulipan” jest uhonorowaniem najlepszych firm i ich wyrobów, najskuteczniejszych menedżerów w regionie, jak również instytucji, które wspierają rozwój gospodarki lokalnej.


Przyznana w 2008 r. w ramach XIII edycji Nagrody przez Prezydenta Miasta Kielce. Ma ona na celu uhonorowanie firm lub osób za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe i społeczne, poczynione na rzecz rozwoju Kielc. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako jedyny otrzymał Nagrodę Specjalną. Władze miasta doceniły 60 lat skutecznych działań firmy na rzecz kształcenia mieszkańców Kielc i regionu.


Przyznana w 2008 r. w ramach II edycji Nagrody przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Celem inicjatywy jest wyróżnienie przedsiębiorstw, gmin oraz osób, które wnoszą wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie. ZDZ w Kielcach został zgłoszony jako kandydat do Nagrody przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.


Przyznana w 2008 r. w ramach XIV edycji Nagrody przez Burmistrza oraz Samorząd Miasta i Gminy Chmielnik. Promuje ona osoby wyróżniające się w działalności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej, pracujące na terenie gminy Chmielnik lub z niej pochodzące.


Przyznane w 2007 r. Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie w ramach III edycji Nagrody przez Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs ma na celu uhonorowanie firm, organizacji i osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku regionu i wpłynęły na gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój powiatu jędrzejowskiego.


Przyznana Oddziałowi Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu w 2007 r. w ramach I edycji radomskiego „Lidera Regionu” przez Kapitułę Nagrody składającą się z dziennikarzy „Echa Dnia”. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty ziemi radomskiej, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec skarbu państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz promują region jako dobre miejsce do inwestycji.


Przyznany w 2007 r. w ramach III edycji „EuroFIRMY” przez Kapitułę Nagrody pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”. Celem Nagrody jest wyróżnienie efektywnej pracy i zaangażowania szefów, prezesów, dyrektorów i właścicieli przedsiębiorstw, które budują fundamenty świętokrzyskiej gospodarki i spełniają w niej kluczową rolę.


Przyznany w 2007 r. przez Kapitułę Ogólnopolską Konkursu (Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz World Trade Center Poznań). Inicjatywa objęta jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został nominowany do Konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.


Przyznany w 2007 r. przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. Udekorowanie nim Sztandaru odbyło się podczas Uroczystej Gali Jubileuszu 60-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.


Przyznany w 2007 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Konkurs wyłonił najlepsze projekty realizowane przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006. Nagroda dla Zakładu została przyznana za realizację projektu „Rozwój edukacji ustawicznej dla potrzeb rynku pracy w woj. świętokrzyskim”, w ramach którego przeszkolono 2100 osób z terenu woj. świętokrzyskiego.


dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z okazji jubileuszu 60-lecia działalności - przyznany w 2007 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Marka Nawarę - Marszałka Województwa Małopolskiego i Andrzeja Sztorca - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.


Przyznana w 2007 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaka nadawana jest cudzoziemcom, a także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w propagowaniu za granicą dorobku kultury i sztuki polskiej lub przyczyniającym się do rozwoju kulturalnych stosunków z Polską.

za szczególnie dobrą współpracę w mijającym roku kulturalnym 2006/2007. Przyznana w 2007 r. przez Starachowickie Centrum Kultury podczas obchodów XXXII Dni Starachowic.

za współpracę przy realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych. Przyznana w 2007 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Uroczystość wręczenia Statuetki odbyła się podczas Ogólnopolskich Targów Pracy organizowanych przez Targi Kielce.


Przyznana w 2007 r. przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele Zarządu, Sejmiku Województwa i Polskiej Nagrody Jakości oraz uznani reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i świata nauki. Dla organizatorów „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości" głównym celem jest promowanie, w kraju i zagranicą, regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu swoimi organizacjami.


Przyznany w 2006 r. w ramach II edycji „EuroFIRMY” przez Kapitułę Nagrody. Patronat nad Konkursem objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i Redaktor Naczelny „Echa Dnia”.


Przyznane w 2006 r. przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Kapituła Nagrody składa się z przedstawicieli Zarządu, Sejmiku Województwa i Polskiej Nagrody Jakości oraz uznanych reprezentantów instytucji otoczenia biznesu i świata nauki. Dla organizatorów „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości" głównym celem jest promowanie, w kraju i zagranicą, regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu swoimi organizacjami.


Przyznany w 2005 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach z okazji jubileuszu 15-lecia jej istnienia.


Przyznana w 2005 r. w ramach VI edycji Konkursu przez Kapitułę Nagrody składającą się z dziennikarzy „Echa Dnia”. Patronat nad inicjatywą objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty województwa świętokrzyskiego, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec skarbu państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz propagują inwestowanie w regionie.


Przyznany w 2004 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą. Otrzymują go firmy, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


Przyznany dwukrotnie w 2002 r. i 2003 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą. Potwierdza on rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich dziedzinach działalności. Otrzymują go przedsiębiorstwa, które sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracowników, wspierają środowisko lokalne, prowadzą działalność prospołeczną, wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa, postępują rzetelnie wobec klientów i kontrahentów, a także oferują wysokiej jakości produkty lub usługi.

 
Przyznany w 1974 r. przez Ministra Oświaty i Wychowania. Medal ten nadawany był (według ówczesnych zasad jego przyznawania) instytucjom lub osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.


Przyznana w 1972 r. przez Zarząd Główny Ligi Kobiet. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został uhonorowany Odznaką za działalność edukacyjną na rzecz mieszkanek regionu - przeszkolenie 1 600 kobiet, m.in. w zawodach: szwaczka, kelnerka, kucharka, dziewiarka.


Przyznana w 1965 r. przez Radę Państwa. Wyróżnienie zostało przyznane za działalność edukacyjną Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, wpływającą na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego.


Przyznana w 1965 r. przez Wojewódzką Radę Narodową w Kielcach. Nagradzane nią były instytucje lub osoby, których działalność przyczyniła się do rozwoju regionu.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki