Szkoły i kursy dla Ciebie

Projekty UE

Projekt pn. „KOLEJ na EKOLOGIĘ – zawody przyszłości w szkole ZDZ w Radomiu” realizowany przez Niepubliczne Technikum Zawodowe im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, skierowany do 36 uczniów kształcących się na kierunku: technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności młodzieży do zatrudnienia oraz podniesienie, wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy, naukę j. obcego, szkoleń: branżowych, z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, Auto Cad oraz płatnych stazy uczniowskich.

Strona internetowa Projektu: www.kolejnaeko.zdz.kielce.pl

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki