Szkoły i kursy dla Ciebie

Katalog kursów


Pełna lista kursów

Wyniki 1 - 229 z 229
Nazwa kursu
Aktywizacja zawodowa
Aktywny na rynku pracy
Aromaterapia
Asertywność i zarządzanie stresem
Asertywność i zarządzanie stresem (grupowe doradztwo psychologiczne)
Asystent rodziny
Autoprezentacja
Betoniarz
Bhp - szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Bhp - szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - konstruktorów
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - organizatorów produkcji
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - projektantów
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych - technologów
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Bhp - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem
Bhp - szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Brukarz
Bukieciarz
Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych
Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych
Cieśla
Dekarz
Eksploatacja urządzeń energetycznych
Eksploatacja urządzeń energetycznych
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroeneregtycznych o napięciu do 1 kV
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej (grupa 1)
Elektromechanik
Elektryk + uprawnienia do 1 kV
Florysta-bukieciarz
Fryzjer
Fryzjer
Fryzjer-stylista
Grupowe doradztwo psychologiczne
Grupowe doradztwo zawodowe
Grupowe doradztwo zawodowe
Grupowe poradnictwo zawodowe
Hakowy dźwignic
Instruktor terapii zajęciowej
Jak otworzyć własną firmę?
Język angielski - poziom podstawowy
Język niemiecki dla początkujących
Kadry i Płace
Kadry i płace w przedsiębiorstwach sektora MŚP
Kadry i Płace w przedsiębiorstwie
Kelner
Kierowca operator wozków jezdniowych
Kierowca operator wózków jezdniowych
Kierowca wózków jezdniowych napędzanych
Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
Komputer i świat Internetu
Komputerowa księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
Komputerowa rachunkowość sklepowa z obsługą kas fiskalnych
Komunikacja społeczna
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych - dźwigi jedno- lub dwubiegowe z systemem sterowania zewnętrznym i przestawnym (kat. DIII)
Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia - wyposażenie mechaniczne (kat. MIV)
Konserwator suwnic specjalnych - wyposażenie mechaniczne (kat. MI)
Konserwator wciągników i wciągarek - wyposażenie elektryczne (kat. EI)
Konserwator żurawi przenośnych (HDS)
Kosmetyczka
Kosmetyczka
Kosmetyczka
Kosmetyczka
Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci
Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci
Kosmetyka pielęgnacyjna z wizażem, stylizacją paznokci i przedłużaniem rzęs
Krawiec
Krok do biznesu
Księgowość komputerowa
Księgowość komputerowa w małej i średniej firmie
Księgowość wspomagana komputerem
Księgowość wspomagana komputerem
Kucharz
Kucharz
Kucharz
Kucharz
Kucharz małej gastronomii
Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych
Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych (cateringiem)
Kupiec-handlowiec
Kurs bukieciarstwa i florystyki z elementami technik decoupage
Kurs kroju i szycia
Kurs kucharski z obsługą przyjęć okolicznościowych i elementami carvingu
Kurs na operatora wózka widłowego
Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikowana pierwsza pomoc - przygotowanie do uzyskania tytułu ratownika
Leczenie ran
Magazynier
Magazynier + obsługa kas fiskalnych i podstawowe zasady higieny
Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych + pierwsza pomoc przedmedyczna
Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych + pierwsza pomoc przedmedyczna
Murarz
Obsługa cięgników - wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny i poziomu roboczego (kat. WI)
Obsługa dźwigów budowlanych
Obsługa kas fiskalnych
Obsługa kas fiskalnych
Obsługa kas fiskalnych
Obsługa kas fisklanych.
Obsługa kasy fiskalnej
Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany
Obsługa komputerowych programów użytkowycho+ tworzenie stron WWW
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Obsługa podestów ruchomych - wiszące, masztowe i stacjonarne (kat. IIP)
Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych LPG
Obsługa suwnic
Obsługa suwnic - sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. IIS)
Obsługa suwnic - suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (kat. IIS) lub suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (kat. IS)
Obsługa tachografu cyfrowego
Obsługa wózków jezdniowych - naładownych, ciągnikowych, unuszących
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - prowadzonych i zdalnie sterowanych
Obsługa wózków podnosnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Obsługa żurawi - stacjonarne (kat. IIŻ)
Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
Obsługa żurawi samojezdnych (kat. IIŻ)
Obsługa żurawi wieżowych (kat. IŻ)
Ogrodnik terenów zielonych
Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Operator koparkoładowarek w zakresie III. klasy uprawnień
Operator koparko-ładowarek w zakresie III. klasy uprawnień
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
Operator ładowarek w zakresie III klasy uprawnień
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Operator pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III. klasy uprawnień
Operator programista CNC
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień
Operator spycharek w zakresie III. klasy uprawnień
Operator walca drogowego w zakresie II klasy uprawnień
Operator walców drogowych w zakresie III. klasy uprawnień
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające
Opiekunka dziecięca
Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)
Palacz c.o. (grupa 2)
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Pielęgnacja kończyn dolnych
Pielęgnacja kończyn górnych
Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia
Podstawy obsługi komputera
Podstawy obsługi komputera
Podstawy opieki paliatywnej
Poligrafia z obsługą maszyn offsetowych
Pomoc kuchenna
Posadzkarz
Posadzkarz-glazurnik
Pracownik administracyjno-biurowy
Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych
Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu "Płatnik" i "Kadry i Płace"
Pracownik ds. kadrowo-płacowych
Pracownik działu handlowego z elementami logistyki
Pracownik działu handlowego z obsługą komputerowych programów użytkowych
Pracownik opieki osobistej
Profesjonalna obsługa klienta
Programista CNC
Programista operator CNC
Projekt "MŁODZI NA START" Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia z woj. świętokrzyskiego obejmujący szkolenie ; Kierowca operator wózków jezdniowych
Projekt "MŁODZI NA START". Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 r. ż. w województwie świętokrzyskim obejmujący szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + k
Przedstawiciel handlowy
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych do 1 kV i powyżej
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Ręczne przecinanie termiczne
Spawanie acetylenowotlenowe - stale (311)
Spawanie blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111-2)
Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111-1) - zestaw CrNi
Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (111-1) - zestaw SE
Spawanie blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG (135-1) - zestaw CrNi
Spawanie blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG (135-1) - zestaw SMAG
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1) - zestaw STIG
Spawanie blach spionami czołowymi metodą TIG (141-2)
Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG (135-2)
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - stale (111)
Spawanie metodą MAG drutem elektrodowym - stale (135/136/138)
Spawanie metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów
Spawanie metodą MIG drutem elektrodowym litym - aluminium (131)
Spawanie metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów
Spawanie prętów ze stali do zbrojenia betonu
Spawanie rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (111-3)
Spawanie rur spoinami czołowymi metodą MAG (135-3)
Spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG (141-3)
Spawanie TIG stopiwem litym - 141. Stale
Spawanie TIG stopiwem litym - aluminium (141)
Specjalista ds. promocji
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
Stolarz budowlany
Stolarz budowlany
Stylizacja paznokci
Stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową
Superwizja w pracy socjalnej
Szczepienia ochronne
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Świat Internetu - świat wiekszych możliwości
Świat Internetu - świat większych możliwości
Techniki aktywnej komunikacji wraz z elementami autoprezentacji
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Tworzenie i publikowanie stron WWW
Tynkarz
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - diagnozowanie potrzeb pacjenta w zakresie udzielania pomocy
Umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy
Warsztaty kuchni świata
Wizaż
Wizażysta-stylista
Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą
Zarządzanie czasem
Zdobienie paznokci

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki