Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na stal nierdzewną i aluminium

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupę materiałową FM5 (stal nierdzewna) i 21 (aluminium)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych i aluminium, spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów/kandydatek:

 • osoby bezrobotne, uczące się lub pracujące
 • preferowane osoby niskowykwalifikowane oraz po 50 roku życia
 • osoby z obszaru województwa świętokrzyskiego
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Liczba godzin zajęć i terminy:

 • termin realizacji szkoleń  wrzesień – listopad 2020
 • 191 godz.

Dodatkowe świadczenia:

 • udział w Projekcie jest bezpłatny
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • podręczniki
 • odzież ochronna
 • opłaty egzaminacyjne

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1) z doszkoleniem na grupę materiałową FM5 i 21

Miejsce szkolenia:

 • Kielce CKZ nr 2 ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01

 

Projekt pn. „SPECJALIŚCI I SPECJALISTKI W ZAWODZIE" realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy nr RPSW.08.05.03-26-0154/19-00 zawartej z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.09.25 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.09.25 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.09.25 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki