Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Spawanie blach spoinami czołowymii metodą MAG 135-2

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135-2

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów/kandydatek:

 • osoby bezrobotne, uczące się lub pracujące
 • preferowane osoby niskowykwalifikowane oraz po 50 roku życia
 • osoby z obszaru województwa świętokrzyskiego
 • posiadanie aktualnych uprawnień na metodę MAG 135-1
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Liczba godzin zajęć i terminy:

 • termin realizacji szkoleń  styczeń-kwiecień 2021
 • 120 godz.

Dodatkowe świadczenia:

 • udział w Projekcie jest bezpłatny
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • podręczniki
 • odzież ochronna
 • opłaty egzaminacyjne

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • wpis do książki spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135-2)

Miejsce szkolenia:

 • Kielce CKZ nr 2 ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01

 

Projekt pn. „SPECJALIŚCI I SPECJALISTKI W ZAWODZIE" realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy nr RPSW.08.05.03-26-0154/19-00 zawartej z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.08.13 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.08.13 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.08.13 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.08.13 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.08.13 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 0 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki