Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nazwa szkolenia:

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cel szkolenia:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu przez osoby, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, i co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz: świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, albo
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, i co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz: świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, albo
 • dyplom ukończenia studiów: na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, albo
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać i co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, albo
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać

Tematyka szkolenia:

 • podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
 • elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor - osoba ucząca się”
 • metodyka praktycznej nauki zawodu
 • umiejętności dydaktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 48 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Punkt informacji:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Śląska 9, pok. nr 16, tel. 41 366 48 61, 41 366 22 90, 41 366 47 91 - wew. 461, 462, 460, fax - numer telefonu i wew. 462, godziny pracy: 800-1600
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki