Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Kurs gastronomiczny

Cel szkolenia:

 •  nabycie wiedzy i umiejetności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kucharza

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 •  osoby pełnoletnie z wykształceniem co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym, wykazujące się brakiem przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

Tematyka szkolenia:

 • podstawy żywienia człowieka
 • wyposażenie techniczne
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • minimum sanitarne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 •  50 godz. dydaktycznych

Wydawane dokumenty:

 •  zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)

Miejsce realizacji:

 •  CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki