Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Mediator w sprawach rodzinnych

Nazwa szkolenia:

 • Mediator w sprawach rodzinnych

Cel szkolenia:

 • przekazanie podstaw teoretycznych i praktycznych do prowadzenia postępowania mediacyjnego
 • nabycie uprawnień do ubiegania się w sądzie okręgowym o wpisanie na listę stałych mediatorów
 • zdobycie kompetencji w zakresie: samodzielnego prowadzenia postępowania mediacyjnego zgodnie ze standardami; oraz stosowania podstaw prawnych w przygotowaniu i prowadzaniu sprawy mediacyjnej;

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • szkolenie kierowane jest szczególnie do kadry oświatowej, pedagogów, psychologów, socjologów, prawników, urzędników, przedsiębiorców, ale także do innych osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje

Natomiast wpisanie na listę stałych mediatorów jest dodatkowo uzależnione od ukończenia przez kandydata co najmniej 26 lat, niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadania wiedzy i umiejętności do prowadzenia mediacji, potwierdzonych ukończonym szkoleniem.

Tematyka szkolenia:

 • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 • psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

Liczba godzin zajęć:

 •  40 godz.

Wydawane dokumenty: 

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • certyfikat o ukończeniu kursu

Miejsce realizacji:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki