Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (kat. I lub II lub III)

Nazwa szkolenia:

 • Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych (kat. I lub II lub III)

Cel szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie konserwacji dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji, naprawach lub remontach urządzeń technicznych albo
 • świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki dźwignicowej oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych albo
 • świadectwo ukończenia odpowiedniej zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych albo
 • tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6-mięsięczny staż pracy zawodowej przy konserwacji urządzeń technicznych albo
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej lub co najmniej 3-letni okres nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6-miesięczny staż pracy zawodowej przy konserwacji, naprawach lub remontach urządzeń technicznych
 • (w określonych przypadkach UDT może uznać pracę zawodową przy innych urządzeniach niż dźwignice lub w okresie niższym niż jest to wymagane za równoważną z wymaganą praktyką)
 • ważne uprawnienia do eksploatacji odpowiednich urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa 1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • wprowadzające wiadomości techniczne
 • budowa dźwigów - wiadomości ogólne
 • budowa dźwigów - część elektryczna
 • budowa dźwigów - część mechaniczna
 • konserwacja dźwigów
 • współpraca konserwatora z dozorem technicznym
 • współpraca konserwatora z użytkownikiem dźwigu
 • awarie i wypadki
 • bhp i zasady udzielania pierwszej pomocy
 • zajęcia praktyczne
 • wprowadzające wiadomości techniczne
 • budowa dźwigów hydraulicznych - część hydrauliczna
 • budowa dźwigów hydraulicznych - część elektryczna
 • budowa dźwigów hydraulicznych - część mechaniczna
 • konserwacja dźwigów hydraulicznych
 • norma PN/EN 81-2
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • zależna od wybranej kategorii

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigów o dowolnym systemie sterowania z napędem elektrycznym i hydraulicznym z napędem regulowanym typów Ward Leonarda i falownikowym (kat. II) oraz uprawnień kategorii niższych (kat. IV, kat. III i kat. II),
 •  lub zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigów ze sterowaniem zbiorczym i grupowo-zbiorczym o napędzie elektrycznym i hydraulicznym (kat. II) oraz uprawnień kategorii niższych (kat. IV i kat. III)
 • lub zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigów jedno- lub dwubiegowych z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym oraz urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym i hydraulicznym (kat. III) oraz uprawnień kategorii niższej (kat. IV)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki