Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Konserwator podestów ruchomych (wiszących lub masztowych lub samojezdnych)

Nazwa szkolenia:

 • Konserwator podestów ruchomych (wiszących lub masztowych lub samojezdnych)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do konserwacji podestów ruchomych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • świadectwo ukończenia odpowiedniej zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6-miesięczny staż pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6-miesięczny staż pracy przy konserwacji, naprawach lub remontach dźwignic
 • w przypadku kat. II E lub kat. III E: ważne uprawnienia do eksploatacji odpowiednich urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa 1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości ogólne
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • środki smarujące i konserwujące
 • stateczność
 • konstrukcja nośna
 • mechanizmy
 • aparaty i układy elektryczne
 • aparaty i układy hydrauliczne
 • aparaty i układy pneumatyczne
 • urządzenia zabezpieczające
 • zajęcia praktyczne mechaniczne i elektryczne

Liczba godzin zajęć:

 • 90 godz. (zależna od wybranej kategorii)

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukaji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji podestów ruchomych wiszących w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia o napędzie nieelektrycznym posiadające elektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, których wartość napięcia względem ziemi nie przekracza 60 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego (kat. IV E) oraz wyposażenia mechanicznego: urządzenia wyposażone w mechanizmy z napędem ręcznym (kat. IV M) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji podestów ruchomych wiszących w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia posiadające układy napędowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi (kat. III E) oraz wyposażenia mechanicznego: zespoły mechaniczne, z wyłączeniem układów hydraulicznych i pneumatycznych (kat. III M) oraz uprawnień kategorii niższej (kat. IV EM) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji podestów ruchomych wiszących w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia posiadające układy napędowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi klatkowymi lub pierścieniowymi (kat. II E) oraz wyposażenia mechanicznego: zespoły mechaniczne, włącznie z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi (kat. II M) oraz uprawnień kategorii niższych (kat. IV EM, kat. III EM)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.10.20 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska Do uzgodnienia Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki