Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Obsługa dźwigów budowlanych (kat. II D)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa dźwigów budowlanych (kat. II D)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do obsługi dźwigów budowlanych
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • ogólne wiadomości o budowie dźwigów budowlanych, podział i podstawowe parametry dźwigów
 • budowa części mechanicznej dźwigu
 • budowa części elektrycznej - napęd, sterowanie i zabezpieczenia elektryczne
 • obowiązki i zadania obsługującego dźwigi budowlane
 • bhp i udzielanie pierwszej pomocy
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 26 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi dźwigów budowlanych (kat. II D)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2021.02.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska Do uzgodnienia Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki