Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Hakowy dźwignic

Nazwa szkolenia:

 • Hakowy dźwignic

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa
 • ogólne wiadomości o dozorze technicznym
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic
 • podwieszanie ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 16 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi suwnic i żurawi w odpowiednich kategoriach

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki