Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Obsługa suwnic - (kat. I S)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa suwnic (kat.I S)

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi obsługi suwnic, wciągników i wciągarek oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych (orzeczenie lekarskie)

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • budowa suwnic
 • obsługa suwnic
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy suwnicą

Liczba godzin zajęć:

 • 35 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, oraz cięgników (kat. I S)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki