Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Spawanie gazowe rur - 311-3

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie gazowe rur (311-3)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania gazowego rur oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • ukończony kurs spawania gazowego blach (311-1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • złącza spawane rur
 • materiały inne niż stale niestopowe
 • przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń
 • normy spawalnicze
 • instruktaż wstępny
 • zestaw 7 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 107 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • Wpis do książki spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania gazowego rur (311-3)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki