Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Spawanie gazowe blach - 311-1

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie gazowe blach (311-1)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania gazowego blach oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczna praca na hali produkcyjnej
 • materiały dodatkowe do spawania
 • spawanie w praktyce
 • oznaczanie i wymiarowanie spoin
 • metody przygotowywania złączy do spawania
 • kwalifikowanie spawaczy
 • wprowadzanie do zagadnień wytwarzania stali
 • złącza spawane blach
 • spawalność stali
 • skurcz, naprężenia i odkształcenia
 • niezgodności spawalnicze
 • przegląd procesów spawania
 • bezpieczna praca na montażu
 • kontrola i badania
 • zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry
 • materiały dodatkowe do spawania
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • instruktaż wstępny
 • zestaw 11 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 127 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spawania

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki