Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Spawanie drutem proszkowym metodą MAG 136-1 spoiny pachwinowe

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie drutem proszkowym metodą MAG 136-1 spoiny pachwinowe

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania drutem proszkowym metodą MAG 136-1 (spoiny pachwinowe) oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych
 • posiadanie uprawnień spawalniczych w metodzie MAG 135-1 na stale grupy FM1

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • materiały dodatkowe do spawania- druty proszkowe
 • zestaw 9 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 64 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • wpis do książki spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania drutem proszkowym, spoinami pachwinowymi metodą MAG (136-1)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 1600 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 1600 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki