Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2

Nazwa szkolenia:

 • Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (141-2)

Cel szkolenia:

 • zdobycie kwalifikacji do spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa
 • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali
 • złącza spawane blach
 • spawalność stali
 • skurcz, naprężenia i odkształcenia
 • niezgodności spawalnicze
 • przegląd procesów spawania
 • bezpieczna praca na montażu
 • kontrola i badania
 • zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • instruktaż wstępny
 • zestaw 10 ćwiczeń

Liczba godzin zajęć:

 • 102 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Wydawane dokumenty:

 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim)
 • Wpis w książkę spawacza potwierdzający posiadanie uprawnień do spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141-2)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 2200 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.10.15 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 3400 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki