Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Obsługa podestów ruchomych (II P)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa podestów ruchomych (II P)

Cel szkolenia:

 • przyuczenie do obsługi podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła zawodowa albo
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości ogólne
 • budowa części mechanicznej podestu ruchomego
 • budowa części elektrycznej, zasilanie, napęd i sterowanie
 • budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
 • aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
 • obsługa i konserwacja
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 21 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do obsługi podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych (kat II P)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki