Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

ABC ochrony danych osobowych - RODO

Nazwa szkolenia:

 • ABC ochrony danych osobowych - RODO

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej organizacji oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji osobowych we wszystkich przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji osobowych
 • każdy podmiot przetwarzający dane osobowe np. pracownicy

Tematyka szkolenia:

 • RODO - podstawy prawne, pojęcia i terminy
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki administratora danych osobowych
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • różnice pomiędzy ABI a IOD
 • jakie prawa w RODO ma osoba fizyczna?
 • bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz sankcje za naruszenia

Liczba godzin zajęć:

 • 7 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki