Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Obsługa suwnic (kat. II S)

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa suwnic (kat. II S)

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi obsługi suwnic, wciągników i wciągarek oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych (orzeczenie lekarskie)

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • budowa suwnic
 • obsługa suwnic
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy suwnicą

Liczba godzin zajęć:

 • 35 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. II S)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9, tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.07.23 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 900 zł Stacjonarny Zapisz się
2020.07.23 Kielce CKZ nr 2, ul. Śląska 900 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki