Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III

Nazwa szkolenia:

 • Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pilarek mechanicznych, przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku oparatora pilarek mechanicznych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazalne

Tematyka szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dokumentacja techniczna i uzytkowanie
 • Ogólna budowa i obsługa pilarek do ścinki drzew
 • Technologia robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew
 • Zajęcia praktyczne wykonywane pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew

Liczba godzin zajęć:

 • 36 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • uprawnienia operatora (książeczka operatora)
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki