Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Obsługa suwnic z poziomu roboczego PROMOCJA !!!

Nazwa szkolenia:

 • Obsługa suwnic z poziomu roboczego

Cel szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi suwnic oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic z poziomu roboczego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum
 • brak przeciwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego
 • ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego
 • budowa suwnic
 • obsługa suwnic
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic
 • procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i nieszczęśliwym wypadku przy pracy suwnicą

Liczba godzin zajęć:

 • 22 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • bieżące ocenianie postępów nauczania w trakcie realizacji szkolenia
 • egzamin wewnętrzny na zakończenie zajęć
 • egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez UDT

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakłąd Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Miejsce realizacji:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki