Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Uprawnienia gazowe (grupa 3)

Nazwa szkolenia:

 • Eksploatacja i dozór urządzeń gazowych

Cel szkolenia:

 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • pożądane jest, aby posiadał przygotowanie zawodowe lub przynajmniej 3-miesięczny staż pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności pomocnicze w zakresie dozoru, eksploatacji, sieci i instalacji gazowych.

Tematyka szkolenia:

 • Przepisy ogólne
 • BHP przy urządzeniach gazowych
 • Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji gazowych
 • Budowa urządzeń, sieci i instalacji gazowych

Liczba godzin zajęć:

 • 6 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo kwalifikacyjne tupu E/D

Miejsce realizacji:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596

 

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.10.06 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 480 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki