Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

Nazwa szkolenia:

 • Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych  oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku oparatora koparko-ładowarki, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazalne

Tematyka szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
 • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami
 • Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami

Liczba godzin zajęć:

 • 134 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • uprawnienia operatora
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji:

 • Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71, wew. 131, 609 678 596
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki