Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Palacz c.o. (grupa 2)

Nazwa szkolenia:

 • Eksploatacja urządzeń energetycznych

Cel szkolenia:

 • przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat.
 • pożądane jest, aby posiadał przygotowanie zawodowe lub przynajmniej 3-miesięczny staż pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności pomocnicze w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych

Tematyka szkolenia:

 • Przepisy prawne
 • Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Zasady bhp i ppoż.

Liczba godzin zajęć:

 • 6 godz.

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenia wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • świadectwo kwalifikacyjne typu E/D

Miejsce realizacji:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 131, 609 678 596

 

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Termin Miejscowość Cena System realizacji
2020.10.06 Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 480 zł Stacjonarny Zapisz się

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki