Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu

SZKOLENIE

Operator koparek w zakresie III klasy uprawnień

Nazwa szkolenia:

 • Operator koparek jednonaczyniowych - kl. III (do 25 ton)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • osoby pełnoletnie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora koparki jednonaczyniowej, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne

Tematyka szkolenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • ogólna budowa i obsługa koparki jednonaczyniowej
 • technologia robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi
 • ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 134 godz. (zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym)

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z wytycznymi MEN)
 • uprawnienia operatora (książeczka operatora)
 • wpis do książki operatora maszyn budowlanych

Miejsce realizacji szkolenia:

 • CKZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel. 41 366 49 71 wew. 133, 609 678 596

 

* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki