Projekt „Nowy zawód – lepsze życie”, skierowany jest do 120 os. pow. 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z woj. świętokrzyskiego, obejmujący cykl szkoleń w zawodach: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,Kierowca samochodów ciężarowych kat C + Kwalifikacja wstępna + Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR P+C), Kierowca samochodów ciężarowych kat C+E + Kwalifikacja wstępna + Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR P+C). Każde szkolenie obejmuje: doradztwo zawodowe, kurs zawodowy, pośrednictwo pracy, staże u pracodawców. Kursy realizowane są  przez placówki ZDZ w: Busko-Zdroju, Pińczowie, Skarżysko-Kam., Starachowicach. Projekt zapewnia każdemu Uczestnikowi/czce m.in.: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, bezpłatne egzaminy, posiłek w trakcie realizacji kursu.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki