Szkoły i kursy dla Ciebie

Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego dla osób pracujących lub pozostających bez zatrudnienia

Projekt: „EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO. Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego”, skierowany jest do 96 osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Bezpłatne wsparcie kierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, pracujących lub uczących się z terenu woj. świętokrzyskiego. W ramach projektu organizowane będą placówkach ZDZ nastepujące bezpłatne kursy: JĘDRZEJÓW (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, Sporządzanie potraw i napojów), KIELCE (Sporządzanie potraw i napojów), OPATÓW (Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych, Drukowanie cyfrowe i obróbka druków), OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej), SKARŻYSKO-KAMIENNA (Świadczenie usług opiekuńczych), STARACHOWICE (Użytkowanie obrabiarek skrawających). Więcej informacji w Biurze projektu pod numerem: 41-366-47-91 wew. 455, 454, 451. Kliknij poniżej i pobierz formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy

Projekt „Nowy zawód – lepsze życie”, skierowany jest do 120 os. pow. 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z woj. świętokrzyskiego, obejmujący cykl szkoleń w zawodach: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,Kierowca samochodów ciężarowych kat C + Kwalifikacja wstępna + Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR P+C), Kierowca samochodów ciężarowych kat C+E + Kwalifikacja wstępna + Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR P+C). Każde szkolenie obejmuje: doradztwo zawodowe, kurs zawodowy, pośrednictwo pracy, staże u pracodawców. Kursy realizowane są  przez placówki ZDZ w: Busko-Zdroju, Pińczowie, Skarżysko-Kam., Starachowicach. Projekt zapewnia każdemu Uczestnikowi/czce m.in.: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, bezpłatne egzaminy, posiłek w trakcie realizacji kursu

Projekt „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (3 edycja)”, skierowany jest do 192 os. bezrobotnych i biernych zawodowo z woj. świętokrzyskiego, obejmujący cykl 16 szkoleń połączonych ze stażami u pracodawców, realizowany przez placówki ZDZ w: Kielcach, Końskich, Busko-Zdrój, Sandomierzu, Skarżysku-Kam., Starachowicach, Ostrowcu Św., Opatowie i Włoszczowie. Projekt zapewnia każdemu Uczestnikowi/czce wypłatę stypendium szkoleniowego, stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. (trwa rekrutacja)

Projekt: „MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia w woj. świętokrzyskim (II edycja)”, skierowany do 156 os. bezrobotnych z woj. świętokrzyskiego, obejmujący cykl 13 szkoleń organizowanych w placówkach ZDZ w: Chmielniku, Kielcach, Końskich, Sandomierzu, Skarżysku-Kam., Starachowicach, Ostrowcu Św. i Włoszczowie, zapewniający także stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu. (trwa rekrutacja)

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki