Szkoły i kursy dla Ciebie

Polityka Jakości

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością przyznany został Zakładowi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie w 2005 roku.

ZDZ był pierwszą instytucją edukacyjną w regionie, która otrzymała certyfikat w zakresie kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym. System Zarządzania Jakością pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy na wszystkich obszarach działalności. Jasno określone cele i zadania, przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu zapewniają zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przekłada się to bezpośrednio na stałe podnoszenie poziomu realizacji kształcenia i obsługi klientów, unowocześnianie metod nauczania, modernizację bazy szkoleniowej i stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki