Polityka jakości

Klient - profesjonalizm - doświadczenie - jakość - innowacyjność!

 Misją Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest rozwój zasobów ludzkich mieszkańców regionu poprzez kształcenie młodzieży i dorosłych w szkołach oraz na kursach i seminariach. Priorytetem w każdej dziedzinie świadczonych przez firmę usług jest zawsze najwyższa jakość i nowoczesność!

Realizowana w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Polityka Jakości, na pierwszym miejscu stawia satysfakcję Klienta, którym jest:

  • uczeń i jego rodzic
  • słuchacz szkoły dla dorosłych
  • uczestnik kursu
  • lub instytucja

Spełnienie oczekiwań i wymagań Klienta jest najważniejszym celem w pracy zawodowej wszystkich pracowników oraz współpracującej z firmą kadry dydaktycznej.

W 2005 roku, jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie ZDZ otrzymał Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Po audicie przeprowadzonym w 2008 r., ważność Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością została przedłużona do 6 kwietnia 2011 r. Został on przyznany Zakładowi w rozszerzonym zakresie: zarządzanie nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenie w systemie szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych. ZDZ aktualnie posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 przyznany przez PCBC w Warszawie. Ten prestiżowy dokument stanowi potwierdzenie i gwarancję świadczenia przez ZDZ w Kielcach usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

Certyfikowany system zarządzania jakości pozwala na systematyczne kontrolowanie i doskonalenie funkcjonowania firmy. Jasno określone cele, zadania i przypisana im odpowiedzialność oraz zaangażowanie całego personelu pozwalają wykryć i wyeliminować pojawiające się nieprawidłowości. Dużą zaletą wdrożonego systemu jest to, że wymaga on weryfikowania świadczonych usług względem oczekiwań klientów i pracowników, a także oceny ich zadowolenia.

Z tego powodu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stale zachodzą zmiany - unowocześniane są metody nauczania, modernizowana jest baza szkoleniowa, a oferta szkoleniowa jest nieustannie dostosowywana do potrzeb współczesnego rynku pracy.

W 2006 roku ZDZ w Kielcach uzyskał wyróżnienie w VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Natomiast w roku 2007 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach stał się laureatem VIII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

Jednym z najważniejszych potwierdzeń wysokiej jakości usług świadczonych przez ZDZ i stosowanych metod zarządzania działalnością edukacyjną jest przyznane Zakładowi w 2010 r. Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” oraz dyplom i statuetka „Teraz Polska”. Kapituła Nagrody doceniła wysoką jakość oraz szeroki zakres usług, które przyczyniają się do rozwoju osobistego mieszkańców regionu. Wybitni i znani w całym kraju eksperci nagrodzili Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za kompleksowe usługi edukacyjne świadczone przez ZDZ, na które składają się kursy, szkoły dla młodzieży i dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenia współfinansowane ze środków EFS. Od 2010 roku ZDZ posiada prawo do posługiwania się Polskim Godłem Pormocyjnym Teraz Polska".

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS