Nagrody i wyróżnienia przyznane Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

teraz_pol

Polskie Godło Promocyjne i statuetka „Teraz Polska” - przyznane w 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010 r. za kompleksowe usługi edukacyjne w ramach XX edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Konkurs ma na celu wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.Nominacja _do_nagrody_Swietokrzyska_ViktoriaNominacja do nagrody marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „przedsiębiorczość” - przyznana w 2015 roku przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Celem nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego.europartnerNagroda specjalna „EURO-PARTNER” dla Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach - przyznana w 2014 r. przez Kapitułę Konkursu w ramach X Plebiscytu „EURO-GMINA” 2013/2014 za wkład w rozwój samorządności w woj. świętokrzyskim, jego kultury i gospodarki oraz wpływ na ogólny rozkwit całego regionu. Celem konkursu jest wyróżnienie samorządowców i samorządów, najlepiej dbających o rozwój lokalnej społeczności, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych. W ramach plebiscytu przyznawane są nagrody specjalne dla osób, które wyróżniają się wzorową współpracą z samorządami lokalnymi na rzecz wspólnego dobra mieszkańców.

niepelnosprawniStatuetka „Jubileusz 15-lecia Koła w Starachowicach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus” - przyznana w 2012 r. przez Koło w Starachowicach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus z dedykacją „W tym szczególnym dniu zarząd i członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus” Koło w Starachowicach dziękują za niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna”.


 
gazela„Gazela Biznesu” 2010 - przyznana w 2010 r. w ramach XI Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm. Oznacza przynależność ZDZ w Kielcach do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Organizatorem rankingu jest redakcja prestiżowego „Pulsu Biznesu”. Wyróżnione firmy to przedsiębiorstwa, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Miejsce  na liście rankingu zapewnia wyrażony w procentach przyrost obrotów danej firmy, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

medal_europejski
„Medal Europejski” dla Wyrobów i Usług - przyznany w 2010 r. w ramach XXI edycji konkursu przez Business Centre Club. Inicjatywę wspiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a Honorowy Patronat na konkursem sprawuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli. Celem konkursu jest promocja wyrobów oraz usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski. Laureaci „Medalu Europejskiego”, poprzez wyróżnienie, stają się członkami prestiżowego grona przedsiębiorców, którzy z powodzeniem prowadzą działalność gospodarczą i stanowią silną konkurencję dla europejskich firm.

lider_innowacjiTytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju - 2010” - przyznany w 2010 r. w ramach III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” - edycja regionalna - woj. świętokrzyskie. ZDZ został laureatem konkursu w kategorii „Innowacyjna usługa” dla średnich firm za „świadczenie kompleksowych usług w zakresie doskonalenia zawodowego”. Organizatorem niekomercyjnego i ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, a decyzje o przyznaniu tytułów podejmuje Komisja Konkursowa, w składzie której znajdują się przedstawiciele FIiR oraz partnerów i ekspertów  ze środowisk gospodarczych, naukowych, administracji publicznej.

superprojektStatuetka i tytuł „Świętokrzyski  Superprojekt”
- przyznane w 2010 r. przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za realizację projektu „Moje kompetencje - mój kapitał” w powiecie buskim w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Kapituła Konkursowa wyróżniła laureatów za najbardziej efektywne i najlepiej zrealizowane projekty na terenie woj. świętokrzyskiego, finansowane przez Unię Europejską w ramach priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

iqZłote Godło nagrody Najwyższa Jakość Quality International 2010" w kategorii IQ services - usługi najwyższej jakości - przyznana w 2010 r. przez redakcję Forum Biznesu na podstawie oceny ekspertów gospodarczych i specjalistów branżowych. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO. Ma on na celu ukazanie potencjału polskiej gospodarki i wspieranie przedsiębiorstw, które wyróżniają się jakością produktów, usług, metod zarządzania i mogą być wzorem do naśladowania dla innych firm.

lider1Nagroda „Lider Regionu 2009" w kategorii „Innowacje"
- przyznana Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Oddział w Radomiu w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach III edycji konkursu. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty ziemi radomskiej, wnoszą wkład w rozwój regionu, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec Skarbu Państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz promują region jako dobre miejsce do inwestycji.

 

 

europrodukt1Tytuł „EUROPRODUKT” w kategorii „USŁUGA” za usługi edukacyjne (kursy i seminaria, szkoły dla młodzieży i dorosłych), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - przyznany w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu gospodarczego „EUROPRODUKT” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

europrodukt_spolNagroda Specjalna „EUROPRODUKTU” za działalność prospołeczną Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - przyznana w 2009 r. przez Kapitułę Nagrody w ramach XIV edycji ogólnopolskiego konkursu gospodarczego „EUROPRODUKT” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako dodatkowe, zaszczytne wyróżnienie za wspieranie kultury, sportu, nauki oraz osób potrzebujących pomocy i instytucji dobra społecznego.

 

 

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i tytuł „Usługa nominowana do Godła „Teraz Polska”” - przyznane w 2009 r. w XIX Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Otrzymana Nominacja jest potwierdzeniem, że usługi świadczone przez ZDZ w Kielcach spełniają wysokie wymagania stawiane w chwili obecnej przez rynek, wyróżniają się jakością oraz konkurencyjnością.

 

 

 

Nominacja _do_nagrody_Swietokrzyska_Viktoria Nominacja do nagrody marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Przedsiębiorczość” - przyznana w 2009 roku przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Celem nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego.

 


10_lat_powiatu_kielcekeigo Statuetka „10 lat - 1999-2009 - POWIAT KIELECKI” - przyznana w 2009 roku podczas uroczystych obchodów jubileuszu 10-lecia powiatu kieleckiego. Uroczystość miała miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 

 

 

 

10 lat ŚKT JUMPStatuetka okolicznościowa z okazji 10-lecia Świętokrzyskiego Klubu Tańca i Tańca Sportowego Jump - przyznana w 2008 r., jako dowód wdzięczności za wieloletnie wsparcie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP jest społecznym stowarzyszeniem sportowym, prowadzącym działalność taneczną, sportowo-rekreacyjną i wychowawczą na terenie Kielc i Regionu Świętokrzyskiego.

 

 

 

skrzydla_pion.jpg„Skrzydła” 2008 Najlepsze Świętokrzyskie Produkty - Nagroda gospodarcza dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu poprzez udział w kursach współfinansowanych przez Unię Europejską - przyznane w 2008 r. przez Kapitułę Nagrody (Business Centre Club, Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa).

 

 

europartner08_pion.jpgTytuł „EuroPARTNER” 2008 Województwa Świętokrzyskiego - przyznany w 2008 r. przez Business Centre Information oraz Magazyn Biznesu VIP pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, Magazynu Biznesu VIP, „Echa Dnia” i TVP3. Celem przedsięwzięcia jest zaznaczenie Województwa Świętokrzyskiego na mapie gospodarczej Unii Europejskiej poprzez prezentację najlepszych firm regionu w pełni gotowych do działania w strukturach europejskich.

 

novator_pion.jpgTytuł „Novator 2007” w dziedzinie „Inwestycje innowacyjne w usługach” - przyznany w 2008 r. za realizację projektu „Edukacja ustawiczna drogą do europejskiej kariery” w ramach II edycji Konkursu organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i realizacji programów unijnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

 

 

eu_pion.jpg„Godło EU Standard 2008” - przyznane w 2008 r. w ramach ogólnopolskiego projektu „EU Standard” organizowanego przez Grupę Media Partner. Konkurs ma na celu wyłonienie firm działających w oparciu o standardy europejskie i oferujące produkty o najwyższej, europejskiej jakości. Jest ono wyróżnieniem dla podmiotów osiągających wysoki, ustabilizowany poziom jakości we wszystkich strefach działalności, produktu i usług.

 

 

 

tulip.jpgStatuetka „Granitowy Tulipan” i tytuł „Przyjazny dla Biznesu 2007” - przyznane w 2008 r. w ramach XII edycji Konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan” Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Radomia i Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. „Granitowy Tulipan” jest uhonorowaniem najlepszych firm i ich wyrobów, najskuteczniejszych menedżerów w regionie, jak również instytucji, które wspierają rozwój gospodarki lokalnej.

 

Kielce.jpg„Nagroda Specjalna Miasta Kielce za 2007 rok” - przyznana w 2008 r. w ramach XIII edycji Nagrody przez Prezydenta Miasta Kielce. Ma ona na celu uhonorowanie firm lub osób za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe i społeczne, poczynione na rzecz rozwoju Kielc. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako jedyny otrzymał Nagrodę Specjalną. Władze miasta doceniły 60 lat skutecznych działań firmy na rzecz kształcenia mieszkańców Kielc i regionu.

 

 

laur.jpg

Nagroda „Laur Świętokrzyski 2007” w kategorii „Przedsiębiorstwo Roku” - przyznana w 2008 r. w ramach II edycji Nagrody przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Celem inicjatywy jest wyróżnienie przedsiębiorstw, gmin oraz osób, które wnoszą wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Ziemi Świętokrzyskiej w Polsce i Europie. ZDZ w Kielcach został zgłoszony jako kandydat do Nagrody przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

 

 

chmiel.jpg

Nagroda „Chmielniczanin Roku 2007” dla Dyrektora Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Chmielniku - przyznana w 2008 r. w ramach XIV edycji Nagrody przez Burmistrza oraz Samorząd Miasta i Gminy Chmielnik. Promuje ona osoby wyróżniające się w działalności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej, pracujące na terenie gminy Chmielnik lub z niej pochodzące.

 

 

 

 

jedrzejow.jpg

Wyróżnienie „Złoty Gryf” w kategorii „Edukacja, kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych” - przyznane w 2007 r. Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie w ramach III edycji Nagrody przez Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs ma na celu uhonorowanie firm, organizacji i osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku regionu i wpłynęły na gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój powiatu jędrzejowskiego.

 

 

lider1.jpg

Nagroda „Lider Regionu 2007” w kategorii „Oświata i Edukacja - sektor niepubliczny” - przyznana Oddziałowi Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu w 2007 r. w ramach I edycji radomskiego „Lidera Regionu” przez Kapitułę Nagrody składającą się z dziennikarzy „Echa Dnia”. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty ziemi radomskiej, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec skarbu państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz promują region jako dobre miejsce do inwestycji.

 

 

manager.jpg

Tytuł „Manager EuroFIRMY 2007” dla Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach - przyznany w 2007 r. w ramach III edycji „EuroFIRMY” przez Kapitułę Nagrody pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”. Celem Nagrody jest wyróżnienie efektywnej pracy i zaangażowania szefów, prezesów, dyrektorów i właścicieli przedsiębiorstw, które budują fundamenty świętokrzyskiej gospodarki i spełniają w niej kluczową rolę.

 

kupiec.jpg

„Polski Kupiec Roku 2007” w branży „Usługi” - przyznany w 2007 r. przez Kapitułę Ogólnopolską Konkursu (Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz World Trade Center Poznań). Inicjatywa objęta jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został nominowany do Konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

republika_pinczowska.jpg

„Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Republiki Pińczowskiej” dla Sztandaru ZDZ w Kielcach - przyznany w 2007 r. przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. Udekorowanie nim Sztandaru odbyło się podczas Uroczystej Gali Jubileuszu 60-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

 

 

 

 

niw.jpg

Tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego” - przyznany w 2007 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Konkurs wyłonił najlepsze projekty realizowane przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006. Nagroda dla Zakładu została przyznana za realizację projektu „Rozwój edukacji ustawicznej dla potrzeb rynku pracy w woj. świętokrzyskim”, w ramach którego przeszkolono 2100 osób z terenu woj. świętokrzyskiego.

 

 

medal_miechowMedal Samorządu Województwa Małopolskiego" dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z okazji jubileuszu 60-lecia działalności - przyznany w 2007 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Marka Nawarę - Marszałka Województwa Małopolskiego i Andrzeja Sztorca - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

 

 

zasluzony.jpg

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Starachowicach - przyznana w 2007 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaka nadawana jest cudzoziemcom, a także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w propagowaniu za granicą dorobku kultury i sztuki polskiej lub przyczyniającym się do rozwoju kulturalnych stosunków z Polską.

 

 

 

jupiter.jpg

Statuetka „Jupitery 2007” za szczególnie dobrą współpracę w mijającym roku kulturalnym 2006/2007 - przyznana w 2007 r. przez Starachowickie Centrum Kultury podczas obchodów XXXII Dni Starachowic.

 

 

 

 

 

pracodawca.jpg

Statuetka „Przyjazny Pracodawca 2006” za współpracę przy realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych - przyznana w 2007 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Uroczystość wręczenia Statuetki odbyła się podczas Ogólnopolskich Targów Pracy organizowanych przez Targi Kielce.

 

 

 

 

sjn.jpg

Nagroda główna VIII edycji „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 2007” w kategorii organizacji edukacyjnych - przyznana w 2007 r. przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele Zarządu, Sejmiku Województwa i Polskiej Nagrody Jakości oraz uznani reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i świata nauki. Dla organizatorów „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości" głównym celem jest promowanie, w kraju i zagranicą, regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu swoimi organizacjami.

 

eurofirma1.jpg

Tytuł „EuroFIRMA 2006” - przyznany w 2006 r. w ramach II edycji „EuroFIRMY” przez Kapitułę Nagrody. Patronat nad Konkursem objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego i Redaktor Naczelny „Echa Dnia”.

 

 

 

 

VII-sjn.jpg

Wyróżnienie w VII edycji „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 2006” w kategorii: przedsiębiorstwa usługowe - przyznane w 2006 r. przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Kapituła Nagrody składa się z przedstawicieli Zarządu, Sejmiku Województwa i Polskiej Nagrody Jakości oraz uznanych reprezentantów instytucji otoczenia biznesu i świata nauki. Dla organizatorów „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości" głównym celem jest promowanie, w kraju i zagranicą, regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu swoimi organizacjami.

 

izba1.jpg

„Brązowy Certyfikat Członkostwa” - przyznany w 2005 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach z okazji jubileuszu 15-lecia jej istnienia.

 

 

 

 

 

 

lider1.jpg

Nagroda „Lider Regionu 2005” w kategorii „Oświata” - przyznana w 2005 r. w ramach VI edycji Konkursu przez Kapitułę Nagrody składającą się z dziennikarzy „Echa Dnia”. Patronat nad inicjatywą objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Nagroda promuje firmy, które budują ekonomiczne fundamenty województwa świętokrzyskiego, są rzetelnymi pracodawcami, nie mają zaległości wobec skarbu państwa, osiągają sukcesy w kraju i za granicą oraz propagują inwestowanie w regionie.

 

 

gold_fp.jpg

Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” - przyznany w 2004 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą. Otrzymują go firmy, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

 

 

 

 

p03.jpg

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” - przyznany dwukrotnie w 2002 r. i 2003 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą. Potwierdza on rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich dziedzinach działalności. Otrzymują go przedsiębiorstwa, które sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracowników, wspierają środowisko lokalne, prowadzą działalność prospołeczną, wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa, postępują rzetelnie wobec klientów i kontrahentów, a także oferują wysokiej jakości produkty lub usługi.

 

 

ken.jpg

„Medal Komisji Edukacji Narodowej” - przyznany w 1974 r. przez Ministra Oświaty i Wychowania. Medal ten nadawany był (według ówczesnych zasad jego przyznawania) instytucjom lub osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.

 

 

 

 

liga.jpg

„Złota Odznaka Ligi Kobiet” - przyznana w 1972 r. przez Zarząd Główny Ligi Kobiet. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został uhonorowany Odznaką za działalność edukacyjną na rzecz mieszkanek regionu - przeszkolenie 1 600 kobiet, m.in. w zawodach: szwaczka, kelnerka, kucharka, dziewiarka.

 

 

 

 

1000.jpg

„Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego” - przyznana w 1965 r. przez Radę Państwa. Wyróżnienie zostało przyznane za działalność edukacyjną Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, wpływającą na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

kielecczyzna.jpg

Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny” - przyznana w 1965 r. przez Wojewódzką Radę Narodową w Kielcach. Nagradzane nią były instytucje lub osoby, których działalność przyczyniła się do rozwoju regionu.

 

 

 

 

 

Pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za zasługi w działalności społecznej i w pracy zawodowej zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz samorządowymi.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS