O firmie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie. Na rynku usług oświatowych działa nieprzerwanie od ponad 65 lat. W tym okresie przeszkolił ponad milion osób. Szkoły ZDZ ukończyło blisko 40 tys. absolwentów. Niewiele jest firm edukacyjnych, posiadających tak bogatą tradycję, doświadczenie i renomę, cieszących się powszechnym zaufaniem wśród Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

ZDZ w Kielcach należy do Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zrzeszającego 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego z terenu całej Polski. Razem tworzą sieć placówek edukacyjnych obejmującą cały kraj, wielokrotnie wyprzedzając konkurencję pod względem oferty, jakości, osiągnięć i doświadczenia.

Zakład posiada najszerszą w województwie ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. To wyjątkowa szansa i możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach i specjalnościach. Korzysta z niej corocznie kilkadziesiąt tysięcy Klientów.

Szkoły ZDZ w Kielcach oferują naukę w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy. W blisko 90 szkołach kształci się ponad 5 tys. uczniów i słuchaczy. Młodzież doskonali umiejętności podczas praktyk zawodowych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii oraz innych państwach Unii Europejskiej, z czego skorzystało już blisko 1,5 tys. uczniów.
  

Kształcenie w ZDZ w Kiecach umożliwia uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień. Często jest to przepustka nie tylko na krajowy, ale również międzynarodowy rynek pracy.

Wysoki poziom usług w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego jest potwierdzony Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na co dzień czuwają nad nim wyspecjalizowane komórki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 

Firma dysponuje siecią 28 terenowych i specjalistycznych placówek szkoleniowych, które obejmują zasięgiem województwo świętokrzyskie, południową część Mazowsza oraz powiat miechowski w woj. małopolskim. Posiada 17 własnych obiektów dydaktycznych i 7 wynajętych z 230 salami wykładowymi i pracowniami (fryzjerskimi, gastronomicznymi, językowymi, komputerowymi, kosmetycznymi, multimedialnymi, mechatronicznymi oraz spawalniczymi). Do celów edukacyjnych ZDZ w Kielcach wykorzystuje, m.in. ponad 900 komputerów.

Stale modernizowana i unowocześniana jest baza dydaktyczna. Rokrocznie realizowane są nowe inwestycje, w tym również budowa nowych placówek szkoleniowych. W 2009 r. ukończona została modernizacja budynku przy ul. Śląskiej w Kielcach, gdzie przeniesione zostało Biuro Zakładu. W kolejnych latach oddano do użytku  nowoczesne budynki dydaktyczne w Kielcach, przy ul. Paderewskiego 55, Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Starachowicach.

Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która posiada najbardziej rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych w regionie, która obejmuje wszystkie miasta powiatowe w woj. świętokrzyskim oraz Chmielnik, podregion radomski (byłe woj. radomskie) w woj. mazowieckiem i powiat miechowski w woj. małopolskim.

Sukces firmy stanowi połączenie słusznych celów i dobrze dobranych ludzi. Dlatego w ZDZ w Kielcach tak dużą uwagę przywiązuje się do kadry kierowniczej i pracowników, stale podwyższających umiejętności i kwalifikacje. Powszechne jest samokształcenie, doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach i konferencjach branżowych.

Rosnąca każdego roku liczba słuchaczy szkoleń i uczniów jest obiektywnym dowodem wysokiej jakości świadczonych usług. Pokazuje także ogromne znaczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich w regionie.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS