Szkoły i kursy dla Ciebie

Nowy kierunek w Branżowe Szkole - Kierowca mechanik

To kolejny nowy zawód, którego nauka oferowana jest w szkołach branżowych I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Systematyczny rozwój branży transportowej i logistycznej w Polsce stwarza realne perspektywy zdobycia dobrze płatnego zatrudnienia zgodnego z wybranym kierunkiem kształcenia. Szacuje się, że zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie będzie się stale zwiększać, nie tylko dzięki powstawaniu nowych firm transportowych ale również z uwagi na systematyczne przechodzenie na świadczenia emerytalne wielu doświadczonych kierowców.


Podczas nauki na tym kierunku, uczeń zdobywa kwalifikacje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•    prowadzenia pojazdów samochodowych
•    wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy
•    prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy
•    wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
•    oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego


Perspektywy zatrudnienia:

•    lokalne, krajowe i międzynarodowe firmy transportowe jako kierowca lub na innych stanowiskach na których wymagana jest wiedza ogólnotechniczna
•    własna działalność gospodarcza związana z transportem oraz naprawą pojazdów transportu drogowego


Branżowe szkoły I stopnia ZDZ w których prowadzona jest rekrutacja na kierunek kierowca-mechanik:

•    Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Kielcach
•    Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Radomiu

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki