Szkoły i kursy dla Ciebie

Nowy kierunek w Szkole Policealnej: Technik elektroniki i informatyki medycznej

Nauka na tym kierunku w szkołach policealnych ZDZ polecana jest osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą zdrowia. Obecnie zarówno państwowe jak i prywatne placówki medyczne coraz większe znaczenie przywiązują diagnostyce wykorzystującej skomplikowaną aparaturę elektromedyczną. Praca w tym zawodzie polega na umiejętności łączenia specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroniki różnych rodzajów aparatury medycznej i podstawowej wiedzy medycznej. Nowoczesne metody leczenia, dbałość o sprawne funkcjonowanie skomplikowanej aparatury elektromedycznej oraz duża liczba placówek medycznych powodują, że specjaliści w tym zawodzie uzyskują szansę stabilnego zatrudnienia.

 

Podczas nauki na tym kierunku, uczeń zdobywa kwalifikacje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej
  • współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów
  • nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów
  • wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku
  • oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej
  • obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych
  • posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej

 

Perspektywy zatrudnienia:

  • placówki ochrony zdrowia: szpitale, kliniki, przychodnie
  • ośrodki naukowo-badawcze
  • wytwórnie i serwisy aparatury medycznej i sprzętu elektronicznego

 

Szkoły Policealne ZDZ w których prowadzona jest rekrutacja na kierunek technik elektroniki i informatyki medycznej:

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki