Szkoły i kursy dla Ciebie

Nowy kierunek w Branżowej Szkole: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Fachowcy potrzebni od zaraz. Pewna praca w hucie szkła!

Sytuacja na rynku pracy w regionie już od dłuższego czasu staje się coraz bardziej dynamiczna. Rozwój gospodarczy, któremu towarzyszy spadający poziom bezrobocia powoduje, że coraz trudniej jest pozyskać do pracy wykwalifikowanego pracownika. W tej sytuacji wybór dobrego zawodu dającego szanse na pracę w wyuczonym zawodzie staje się sprawą niezwykle ważną. Dobrą propozycją dla młodzieży jest nauka w Branżowej Szkole I stopnia na kierunku Operator urządzeń przemysłu szklarskiego.

Warto wiedzieć

  • Nauka na kierunku Operator urządzeń przemysłu szklarskiego odbywa się w 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia w Busku-Zdroju i Chmielniku.
  • Specjalnie na potrzeby utworzenia tego kierunku Szkoły ZDZ nawiązały współpracę z Hutą Szkła w Grzybowie.
  • Efektem tej współpracy będzie utworzenie w Szkołach ZDZ klasy pod patronatem Huty Szkła w Grzybowie.
  • Po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia ZDZ, absolwent będzie mógł rozpocząć pracę w hucie szkła.

Zajęcia praktyczne

  • Wszystkie zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu organizowane będą w hucie szkła.
  • W hucie organizowane będą również dodatkowe praktyki i staże zawodowe.
  • Po zakończeniu nauki, absolwent szkoły będzie kompleksowo przygotowany do pracy w hucie szkła na różnych stanowiskach.

Pomoc finansowa dla młodzieży

  • Każdy uczeń, który wybierze naukę na kierunku Operator urządzeń przemysłu szklarskiego otrzyma stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez cały okres nauki przez Hutę Szkła w Grzybowie.
  • Dla młodzieży spoza okolic Chmielnika, Szkoły ZDZ umożliwiają zakwaterowanie w internacie w Chmielniku.
  • Huta Szkła w Grzybowie dofinansowywać będzie zakwaterowanie ucznia w internacie.


Branżowe szkoły I stopnia ZDZ w których prowadzona jest rekrutacja na kierunek operator urządzeń przemysłu szklarskiego:

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki