Montażysta rusztowań

Cel szkolenia:
Przygotowanie jego uczestników do pracy w zawodzie montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych.

 

Wymagania dla uczestników:

  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawódu montażysty rusztowań (praca na wysokościach powyżej 3 m)

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Absolwent szkolenia przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego (ustnego) jest pozytywny wynik z egzaminu praktycznego.

 

Wydawane dokumenty:

  • świadectwo potwierdzające pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia montażysty rusztowań
  • książka operatora maszyn roboczych, wydana przez IMBiGS w Warszawie

 

Liczba godzin:  80 (czas trwania kursu: do 2 tygodni)

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS